اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دو بال پیشرفت موسسه می باشند

دکتر عالمی ضمن تاکید بر عملکرد هریک از گروه ها نقش اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی را دو بال پیشرفت موسسه تحقیقات جمعیت کشور دانسته و جدایی آن را غیر قابل تفکیک بیان کرده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات جمعیت کشور ، دکتر عالمی در سلسله نشسته های تهیه سیاست راهبردی برای ارتقای موسسه ضمن تاکید بر غیر قابل تفکیک بودن این نقش گفت : اعتقادی به جدایی و کنار هم نبودن این دو قشر کارمند در سیستم ندارم اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دو بال پیشرفت موسسه بوده و با هم افزایی یکدیگر می تواندد در ارتقای موسسه همدیگر را کامل نمایند.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور ضمن تاکید بر نقش این موسسه در تصمیم گیری سیاست های جمعیتی کشور اظهار داشت : این موسسه تنها نهاد آموزش عالی در سطح ملی است که به صورت تخصصی در حوزه جمعیت فعال است و انتظار از این موسسه برای کیفیت بخشی سیاست های جمعیتی بالاست و باید نقش اصلی خودش را در این حوزه ایفا نماید.
دکتر عالمی در پایان با اشاره به تدوین برنامه های اجرایی ای موسسه که تنها نهاد آموزش عالی در سطح ملی می باشد ، در راستای سیاست های ابلاغی جمعیت از طرف مقام معظم رهبری اظهار داشت : بزودی طرح جامع در این خصوص در حال تدوین می باشد تا خدمت مقام عالی وزارت ارایه نمایند.
گفتنی است در این نشست هر یک ار کارکنان در خصوص مباحث موسسه و پیشنهادات در زمینه مسیر ارتقا و بهتر دیده شدن موسسه به بحث و گفتگو پرداختند.

 

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.