انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

به منظور گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه‌های انجام طرح‌های مشترک و تدوین گزارش‌های ملی جمعیت، مشارکت در تدوین اولویت‌های سیاست‌پژوهی جمعیتی کشور، برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌ها و نشست‌های علمی- سیاستی در حوزه جمعیت و تعامل و هم‌افزایی پژوهشی- سیاستی، تفاهم‌نامه همکاری میان موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در روز شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ منعقد گردید.

Start typing to see posts you are looking for.