برگزاری دومین نشست علمی- تخصصی به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس مؤسسه

به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس مؤسسه مطالعات جمعیتی، دومین نشست علمی- تخصصی با عنوان «معرفی، اجراء و برآوردهای نمونه گیری پاسخگومحور» با حضور آقایان دکتر فرهاد مهران و دکتر سقراط فقیه‌زاده، دو استاد برجسته در حوزه آمار و نمونه گیری، هیات رئیسه، اعضای هیات علمی و کارشناسان موسسه، برخی مدیران و کارشناسان مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، پژهشگران و دانشجویان جمعیت‌شناسی و آمار در روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در سالن جلسات مؤسسه برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای دکتر عباسی ضمن خوشامدگویی به حاضرین در جلسه از زحمات اعضای هیات علمی در گروه روش های آماری برای تولیدات علمی و برگزاری این نشست قدردانی کردند.

در این نشست علمی- تخصصی خانم ها دکتر مهسا سعادتی و دکتر آرزو باقری، اعضای هیات علمی مؤسسه در گروه روش‌های آماری و مدلسازی جمعیت، به ارائه سخنرانی پیرامون معرفی، اجرا و برآوردهای روش نمونه‌گیری پاسخگومحور پرداختند. ابتدا سرکار خانم دکتر سعادتی به معرفی و اجرای روش نمونه‌گیری پاسخگومحور پرداختند. ایشان مباحث خود را در محورهای ضرورت به کارگیری روش‌های نوین نمونه‌گیری در مطالعه جمعیت‌های پنهان، انواع روش‌های نمونه‌گیری در مطالعه جوامع پنهان، معرفی روش نمونه‌گیری پاسخگومحور، امتیازات و معایب روش نمونه‌گیری پاسخگومحور و نحوه اجرای روش نمونه‌گیری پاسخگومحور ارائه کردند.

در ادامه جلسه، سرکار خانم دکتر باقری به ارائه مبحث برآوردهای نمونه‌گیری پاسخگومحور پرداختند. ایشان با توجه به اهمیت محاسبه برآوردهای نسبت‌های جمعیتی در مطالعه جمعیت‌های پنهان، محورهای روش‌ محاسبه برآورد اندازه شبکه اجتماعی چندبارگی و تعدیل‌شده، روش‌ محاسبه برآورد ‌نسبت‌های جمعیتی برای متغیرهای طبقه‌ای، معرفی برآوردهای نسبت‌های جمعیتی دومؤلفه‌ای برای متغیرهای پیوسته، و نحوه تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار RDSAT را ارائه کردند.

در پایان جلسه، آقای دکتر مهران ضمن تشکر از موسسه مطالعات جمعیتی برای برگزاری این نشست و حمایت از تحقیقات در این حوزه، به برخی تجارب بین المللی در زمینه نحوه بکارگیری روش نمونه گیری پاسخگو محور پرداختند و بر اهمیت مطالعات بنیادی و بودجه کافی در اجرای مناسب و دقیق این روش تاکید دارند. آقای دکتر فقیه زاده نیز بر معرفی و عملیاتی کردن این روش نمونه گیری از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی برای موسسات و سازمان های مرتبط تاکید کردند.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.