به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصی سلامت باروری و جنسی نوجوانان، نیازهای آموزشی، چالش‌ها و راهکارها، برگزار شد

گروه جمعیت و سلامت موسسه تحقیقات جمعیت کشور، در روز دوشنبه مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰، نشست تخصصی با عنوان سلامت باروری و جنسی نوجوانان: نیازهای آموزشی، چالش‌ها و راهکارها را برگزار کرد. هدف از این نشست، بررسی شواهد علمی و پژوهشی مرتبط با وضعیت سلامت باروری و جنسی نوجوانان در کشور با تمرکز بر نیازهای آموزشی، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی بود.

ابتدا دبیر نشست، دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار موسسه،  ضمن خیر مقدم به سخنرانان، مقدمه‌ای پیرامون اهمیت موضوع سلامت باروری و جنسی نوجوانان ارائه نمود. موضوعاتی مانند سهم مهم جمعیت نوجوان و جوان، تغییرات سن ازدواج بخصوص در دختران و افزایش فاصله بین بلوغ تا ازدواج، دسترسی به رسانه‌های جهانی و اینترنت، تمایل به ادامه تحصیلات در دختران و ناهمگونی در متغیرهای جمعیتی در نقاط مختلف کشور مانند سن ازدواج، تغییراتی در بستر اجتماعی که نوجوانان و جوانان در آن زندگی می‌کنند و عدم تطبیق آموزش‌های نوجوانان و جوانان متناسب با تغییرات فوق. در حالیکه لازم است بدانیم چه نیازهای آموزشی درحوزه سلامت باروری و جنسی نوجوانان در ایران وجود دارد؟ و چالش ها و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای سلامت باروری و جنسی نوجوانان چه هستند؟

سپس سرکار خانم دکتر مژگان جوادنوری، دانشیار دانشگاه جندی شاپور اهواز، سخنان خود، در مورد چالش مفهومی تربیت جنسی و آموزش جنسی را بیان نمودند و بر اساس یافته‌های پژوهشی به اهمیت درک یکسان و درست از مفهوم و هدف آموزش سلامت جنسی که همراه با ارزش‌ها بوده و لنز فرهنگی دارد، تاکید نمودند. سپس جناب آقای دکتر حسن جولایی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رئیس مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه شیراز، سخنرانی خود را با عنوان آموزش سلامت جنسی، نیاز فراموش شده نوجوانان ایرانی ایراد نمودند. ایشان به شواهد پژوهشی از رفتارهای پرخطر شامل رفتارهای پرخطر جنسی در جمعیت نوجوان حاشیه‌نشین در شهر شیراز اشاره کرده و تاکید نمودند که برنامه‌ها و مداخلات مبتنی بر مهارت آموزی و تاب‌آوری مبتنی بر جامعه می‌تواند موثر واقع شود. با توجه به ناهمگونی ایران از نظر قومیت‌های مختلف، لازم است برنامه‌های سلامت باروری و جنسی نوجوانان این ناهمگونی را در نظر گیرد. سخنران سوم، سرکار خانم دکتر بهبودی مقدم، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، نتایج پژوهش کیفی در مورد تبیین نگرانی‌های والدین پسران نوجوان در مورد سلامت باروری و جنسی آنها ارائه نمودند و بر اهمیت توانمند سازی والدین در مسیر تکاملی جنسی نوجوانان تاکید نمودند. سخنران چهارم، سرکار خانم دکتر راحله بابازاده ، استادیار محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سخنرانی خود را با عنوان : “چالش‌ها و موانع دسترسی دختران نوجوان به اطلاعات و خدمات سلامت باروری و جنسی ” ارائه دادند. ایشان بر اساس نتایج پژوهش کیفی جامع در چند استان، نبود تمایل سیاسی به پرداختن به موضوع سلامت جنسی نوجوانان و موضوع هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و عدم استفاده از پتانسیل و ظرفیت مذهب، از جمله چالش‌های مهم دسترسی نوجوانان به اطلاعات و خدمات سلامت جنسی بر شمردند.

در بخش پایانی پرسش و پاسخ، دبیر نشست ضمن جمع‌بندی، به اهمیت ادغام موضوع سلامت باروری و جنسی در برنامه‌های جاری سلامت نوجوانان، معرفی یک مداخله جامع و چند وجهی بومی با درگیری همه سهام‌داران حوزه جوانان و نوجوانان، با استفاده از روش‌های نوآورانه و با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و با تاکید بر مهارت‌آموزی و توجه به فرهنگ، و لحاظ کردن تنوع قومیتی در کشور تاکید نمودند.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.