برگزاری مراسم تکریم و معارفه معاونین و مدیران موسسه

مراسم تکریم و معارفه معاونین و مدیران موسسه با حضور رئیس موسسه، برگزار شد.
دکتر رسول صادقی، رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، معاونین و مدیران جدید موسسه را معرفی کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه، صبح یکشنبه ۱۱ خردادماه، مراسم تودیع و معارفه معاونین و مدیران موسسه مطالعات جمعیتی کشور با حضور رئیس، اعضای هیات علمی و کارکنان برگزار شد.

بنا بر این گزارش، خانم دکتر فاطمه مدیری به عنوان «معاون پژوهشی و فناوری»، خانم دکتر فریده خلج آبادی فراهانی به عنوان «معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی»، جناب آقای ایمان کفایی مهر به عنوان «مدیر طرح و برنامه» و جناب آقای دکتر ولی اله رستمعلی زاده به عنوان «مدیر امور پژوهشی» موسسه منصوب شدند. همچنین، آقای محمدعلی روح الهی در سمت «مدیر امور مالی» و آقای فرشید ناظریان در سمت «مدیر امور اداری و پشتیبانی» ابقاء شدند.

در ادامه جلسه، دکتر صادقی ضمن تبریک و تشکر از همه کارکنان، از تلاش­ها و زحمات سرکار خانم دکتر حجیه بی بی رازقی که به مدت شش سال مدیریت امور پژوهشی موسسه را بر عهده داشتند، قدردانی و برای ایشان در انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی و سردبیری نشریه مطالعات جمعیتی آرزوی موفقیت کردند.

رئیس موسسه مطالعات جمعیتی در ادامه جلسه به تبیین چالش ها و مسائل موسسه به ویژه در حوزه اعتبارات مالی و بودجه و فضای فیزیکی پرداختند. ایشان انجام مطالعات و پژوهشهای جمعیتی کاربردی و مسئله‌محور در چارچوب سیاست های کلی جمعیت، تحقق اهداف و برنامه های راهبردی موسسه، افزایش اعتبارات و بودجه موسسه و همچنین فراهم کردن فضای فیزیکی و ساختمان موسسه را مهمترین برنامه هایی ذکر کردند که لازم است اعضای هیات علمی و به ویژه رئیس، معاونین و مدیران موسسه در اولویت کاری خود قرار دهند. دکتر صادقی، استفاده از همه ظرفیت های موسسه و حفظ و ارتقای جایگاه موسسه را از دیگر برنامه هایی دانستند که باید مورد توجه قرار گیرد. در پایان جلسه، هر یک از معاونین و مدیران جدید موسسه، اظهار امیدواری کردند که بتوانند در مسئولیت های خود به بهترین شکل عمل نموده و ضمن انجام خدمت صادقانه، در جهت برنامه ها و اهداف راهبردی موسسه تلاش نمایند.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.