سلسله نشست های تبیین جایگاه خوابگاه های متاهلی و ارائه راهبردهای تسریع کننده تامین آن

نشست اول از سلسله نشست های تبیین جایگاه خوابگاه های متاهلی و ارائه راهبردهای تسریع کننده تامین آن با موضوع بررسی چالش ها و راهکارهای احداث خوابگاه متاهلی با حضور متولیان این حوزه برگزار شد این نشست که با حضور دکتر عالمی ـ رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشوردکتر منیری ـ مشاور رئیس صندوق رفاه دانشجویی سازمان امور دانشجویاندکتر اسماعیلی ـ مدیرکل سابق اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علومدکترحسینی _ معاون طرح و برنامه اداره کل نظارت برطرح های عمرانی وزارت علومو جمعی از کارشناسان این حوزه برگزار شد این نشست به میزبانی موسسه تحقیقات جمعیت کشور در راستای تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد که به بررسی چالش های قانونی و اجرایی جهت احداث خوابگاه های متاهلی در دانشگاه ها پرداخته شد.در این نشست ابتدا ضرورت احداث خوابگاه های متاهلی تبیین شده و سپس موانع و چالش های بازدارنده جهت احداث خوابگاه های متاهلی مورد بحث قرار گرفت.

دراین زمینه همچنین توافق نامه میان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ساخت ۲۰۰هزار واحد خوابگاه متاهلی مورد بررسی قرار گرفت و درخصوص وظایف دستگاه های اجرایی این حوزه بحث و تبادل نظر شد.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.