طرح های برون سازمانی – سال ۱۳۹۷

ردیف

عنوان طرح

کارفرما

مجری

۱

کاربرد درخت بقا در مطالعات جمعیتی و پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتر آرزو باقری

۲

تدوین سند جامع و ملی توسعه مناطق مرزی روستایی بر اساس ملاحظات منطقه‌ای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری دکتر ولی‌اله رستمعلی‌زاده

۳

کاربرد تحلیل بقا با حضور مخاطرات رقیب در مطالعات جمعیتی و پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتر مهسا سعادتی

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.