نشست تخصصی «تجرد دختران در ایران: مسائل و چالش‌ها» برگزار شد

گروه مطالعات خانواده مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با همکاری انجمن جمعیت‌شناسی ایران، نشست تخصصی مجازی با عنوان «تجرد دختران در ایران: مسائل و چالش‌ها» در نهم آذر ماه سال ۱۴۰۰، برگزار نمود. دبیری این نشست را سرکار خانم دکتر فاطمه مدیری دانشیار گروه مطالعات خانواده مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور بر عهده داشتند. پس از مقدمه کوتاهی توسط دبیر نشست، سرکار خانم دکتر زیبا تقی‌زاده، متخصص سلامت باروری و دانشیار علوم پزشکی دانشگاه تهران، در سخنان خود با عنوان تاملی بر تجرد، به بیان رابطه میان تجرد و کاهش جمعیت، مقایسه تجرد در ایران با برخی کشورها، تجرد قطعی، عوامل موثر بر تجرد، دلایل تجرد در دختران و پسران و پیامدهای تجرد پرداختند. در دومین سخنرانی این نشست، جناب آقای دکتر رسول صادقی، دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور به بیان تجرد در دختران روستایی و تفاوت‌های استانی آن، مضیقه ازدواج در ایشان و علل تجرد دختران روستایی اشاره کردند. سومین سخنران این نشست، سرکار خانم شکیبا پوراسد دانشجوی دکترای سلامت باروری دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران بودند که سخنان خود را با عنوان نیازها و نگرانی‌های سلامت باروری -جنسی دختران هرگز ازدواج نکرده بالای ۳۵ سال ارائه دادند. ایشان به روند کاهش ازدواج با افزایش سن اشاره کردند و یافته‌های مطالعه کیفی خود در ۱۲ شهر ایران را در خصوص نگرانی‌های دختران مجرد از جمله عدم تامین عاطفی، آینده مبهم، دغدغه‌های جنسی و فرهنگ آزاردهنده را بیان نمودند. پایان این نشست به پرسش و پاسخ اختصاص داشت.

Start typing to see posts you are looking for.