همایش خانواده سالم، جمعیت و توسعه پایدار

انجمن مامایی ایران با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصیجمعیت کشور، «همایش خانواده سالم، جمعیت و توسعه پایدار» را  ۱۷ و ۱۸ شهریور۱۳۹۴ در سالن شهیدغرضی بیمارستان میلاد برگزار می نماید. هدف از برگزاری این همایش ارزیابی چالش‌ها و راهکارهای عملی برای پیشبرد سیاست‌های جمعیتی و بهبود نرخ باروری است و در پنل‌های مختلف مسائل مربوط به موانع و راهکارهای مرتبط با فاکتورهای زیست‌محیطی، سلامتی، اجتماعیو اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرد. محورهای همایش عبارتند از:

سیاستهای جمعیتی، سلامت و خانواده ؛ ازدواج و پایداری خانواده، تمایلات و رفتار فرزند آوری سلامت خانواده، سلامت مادر و کودک فضای مجازی و خانواده سالم،اقتصاد و خانواده سالم.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.