برگزاری ششمین کارگاه تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیو دا ، مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۶

در پاسخ به نیاز گسترده و روز افزون دانشجویان و محققین علوم مختلف اجتماعی و بهداشتی در مهارت آموزی تحقیقات ترکیبی و کیفی، ششمین کارگاه تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیو دا  در روز ۲۴ آبان سال جاری در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت برگزار گردید.  تعداد ۱۰ نفر از دانشجویان دکترای رشته‌های آموزش پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، پرستاری ، بهداشت باروری، سکسولوژی ، سیاستگذاری سلامت، مدیریت آموزشی از دانشگاههای مختلف علوم پزشکی و دو نفر نیز از دانشگاه شیکاگو آمریکا و دانشگاه تویو در ژاپن در این کارگاه حضور داشتند.  شرکت کنندگان در این سمینار با موضوعاتی از قبیل ……… آشنا شدند که در انجام تحقیقات کیفی و تحلیل داده ها مفید و موثرند.

Start typing to see posts you are looking for.