کارگاه جامع آموزش روش تحقیق کیفی بصورت مجازی برگزار گردید

کارگاه جامع آموزش روش تحقیق کیفی در تاریخ های ۱۹ تا ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰ به مدت ۱۲ ساعت بصورت مجازی و با میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برگزار گردید.

این کارگاه شامل موضوعات زیر بود :

  • معرفت شناسی و مبانی فلسفی پژوهش کیفی
  • پروپوزال نویسی و طراحی پژوهش کیفی
  • اجرای پژوهش کیفی (نمونه گیری و مصاحبه عمیق، بحث گروهی)
  • تحلیل داده کیفی (سه رویکرد تحلیل تماتیک، گراندد تئوری و پدیدارشناسی)
  • آموزش تحلیل با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ۲۰۲۰
  • بررسی اعتبار و روایی در پژوهش کیفی
  • مقاله نویسی در پژوهش کیفی و انتشار نتایچتحقیق کیفی ،

در این کارگاه تعداد ۱۲ نفر از دانشجویان مقاطع دکترای تخصصی و اعضای هیات علمی از رشته های مختلف و دانشگاههای مختلف سراسر کشور شرکت نمودند. شرکت کنندگان در این کارگاه شامل دانشجویان دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، آموزش مامایی و سلامت باروری، آموزش زبان فرانسه، مدیریت خدمات بهداشتی، سیاستگزاری سلامت، مدیریت آموزش عالی، سلامت و حوادث و بلایا، آموزش ریاضی ، سیاستگزاری سلامت، کار درمانی ، روانشناسی ورزش  و از دانشگاههای مختلف سراسر کشور شامل دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه علوم بهزیستی ، دانشگاه شهید بهشتی بودند.  مدرس و تسهیلگر این کارگاه، دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار گروه جمعیت و سلامت موسسه و مدرس کارگاههای کیفی بوده است.

 

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.