کارگاه جامع مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و سلامت ۲۷-۲۴ تیرماه ۱۳۹۸ برگزار گردید.

کارگاه جامع مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت در تاریخ های ۲۴ الی ۲۷ تیرماه ۱۳۹۸ در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برگزار شد. این کارگاه با شرکت محققین، اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری و فوق لیسانس در رشته های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت،  آموزش پزشکی، روانشناسی بالینی، روان پزشکی، حقوق کیفری و جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، سیاستگذاری سلامت، مدیریت گردشگری، سلامت باروری و جنسی، رفاه اجتماعی و سلامت اجتماعی، فیزیک و مهندسی از دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی،  علوم پزشکی ایران، علوم اجتماعی علامه طباطبایی، تربیت مدرس ، دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگاه آموزش و پرورش تهران  برگزار گردید. مدرس و تسهیلگر این کارگاه دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار گروه جمعیت و سلامت موسسه بود و در این دوره از همکاری آقای دکتر مسعود مطلبی قائن، عضو مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز بعنوان کمک تسهیلگراستفاده شد. مراسم افتتاحیه کارگاه در روز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸ با سخنان ریاست محترم موسسه، جناب آقای دکتر عباسی شوازی انجام شد. در این کارگاه چهار روزه، مبانی فلسفی تحقیق کیفی، انواع رویکردها و استراتژی‌های مطالعات کیفی، طراحی و جمع‌آوری داده‌های کیفی؛ تحلیل در گراندد تئوری و تحلیل محتوایی موضوعی و پدیدارشناسی، اعتبار وروایی و تعمیم نتایج و در نهایت مدیریت داده‌های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا بصورت تئوری و کار عملی آموزش داده شد.  ارزیابی خوب و رضایت بالای شرکت کنندگان از کارگاه یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره آموزشی ۴ روزه بود. ضمن قدردانی از همه دست اندرکاران در موسسه که شرایط برگزاری این کارگاه را فراهم آوردند، همچنین محققین و دانشجویان شرکت کننده در کارگاه، امید است این دوره های آموزشی قدمی در جهت توسعه کیفیت علم و تحقیق در علوم مختلف اجتماعی و بهداشتی در کشور عزیزمان، ایران باشد.

Start typing to see posts you are looking for.