افزونه جلالی را نصب کنید. 3 ربيع أول 1444 Wednesday, 28 September , 2022 ساعت تعداد کل نوشته ها : 263 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 5 تعداد دیدگاهها : 55×
پ
پ
نام و نام خانوادگی رتبه علمی/گروه  تلفن پست الکترونیکی  پرسنلی 
دكتر آرزو باقري دانشیار گروه مدلسازی جمعیت و روشهای آماری
88174118-319
arezoo.bagheri@nipr.ac.ir
دکتر ملیحه حدادمقدم استاديار گروه جمعيت و سرمايه انساني
88174118-307

m.h.moghadam@nipr.ac.ir

 دکتر فریده خلج آبادی فراهانی  دانشيار گروه جمعيت و سلامت

 

88174118-409

farideh.farahani@nipr.ac.ir

faridehfarahani2@gmail.com

دكتر حجيه‌بي‌بي رازقي نصرآباد دانشيار گروه مطالعات خانواده
88174118-309
hajiieh.razeghi@nipr.ac.ir      
دکتر ولی اله رستمعلی زاده

استاديار گروه مهاجرت و شهر نشيني

 

88174118-304
دکتر محمد ساسانی پور استادیار گروه جمعیت و سلامت 
 
88174118-525
دكتر مهسا سعادتي دانشیار گروه مدلسازی جمعیت و روشهای آماری
 
88174118-320
mahsa.saadati@nipr.ac.ir
دکتر سعیده شهبازین

 استادیار گروه مهاجرت و شهرنشینی

 
88174118—-
دكتر عادل عبدالهي استاديار گروه اقتصاد جمعيت و سرمايه انساني
88174118-317

adel.abdollahi@nipr.ac.ir

    
دکتر علي عزيزي استاديار گروه جمعيت ، اقليم و محيط زيست
88174118-526

Aliazizi89@nipr.ac.ir

دکتر سیده زهرا کلانتري استاديار گروه مدلسازی جمعیت و روشهای آماری
88174118-306

s.kalantary@nipr.ac.ir

دکتر رضا کياني استاديار گروه جمعيت و سلامت
88174118-308

rezakiani@nipr.ac.ir

دكتر فاطمه مديري دانشيار گروه مطالعات خانواده
88174118-301

fateme.modiri@nipr.ac.ir

 دکتر نادر مطيع حق شناس استاديار گروه اقتصاد جمعيت و سرمايه انساني
 
88174118-315

nader.haghshenas@nipr.ac.ir

 

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.