افزونه جلالی را نصب کنید. 6 رجب 1444 Friday, 27 January , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 277 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 5 تعداد دیدگاهها : 53×
پ
پ
نام و نام خانوادگی رتبه علمی/گروه   پست الکترونیکی  پرسنلی 
دكتر آرزو باقري دانشیار گروه مدلسازی جمعیت و روشهای آماری
 
arezoo.bagheri@nipr.ac.ir
دکتر ملیحه حدادمقدم استاديار گروه جمعيت و سرمايه انساني
 

m.h.moghadam@nipr.ac.ir

 دکتر فریده خلج آبادی فراهانی  دانشيار گروه جمعيت و سلامت

 

 

farideh.farahani@nipr.ac.ir

faridehfarahani2@gmail.com

دكتر حجيه‌بي‌بي رازقي نصرآباد دانشيار گروه مطالعات خانواده
 
hajiieh.razeghi@nipr.ac.ir      
دکتر ولی اله رستمعلی زاده

دانشیار گروه مهاجرت و شهر نشيني

 

 
دکتر محمد ساسانی پور استادیار گروه جمعیت و سلامت 
 
 
دكتر مهسا سعادتي دانشیار گروه مدلسازی جمعیت و روشهای آماری
 
 
mahsa.saadati@nipr.ac.ir
دکتر سعیده شهبازین

 استادیار گروه مهاجرت و شهرنشینی

 
 
دكتر عادل عبدالهي استاديار گروه اقتصاد جمعيت و سرمايه انساني
 

adel.abdollahi@nipr.ac.ir

    
دکتر علي عزيزي استاديار گروه جمعيت ، اقليم و محيط زيست
 

Aliazizi89@nipr.ac.ir

دکتر سیده زهرا کلانتري استاديار گروه مدلسازی جمعیت و روشهای آماری
 

s.kalantary@nipr.ac.ir

دکتر رضا کياني استاديار گروه جمعيت و سلامت
 

rezakiani@nipr.ac.ir

دكتر فاطمه مديري دانشيار گروه مطالعات خانواده
 

fateme.modiri@nipr.ac.ir

 دکتر نادر مطيع حق شناس استاديار گروه اقتصاد جمعيت و سرمايه انساني
 
 

nader.haghshenas@nipr.ac.ir

 

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.