افزونه جلالی را نصب کنید. 6 رجب 1444 Friday, 27 January , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 277 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 5 تعداد دیدگاهها : 53×
پ
پ

 فهرست کتب منتشر شده در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

 • ریندفوس، رونالد آر و کیم‌چو، مینجا (1400)، باروری پایین، نهادها و سیاست‌ها، ترجمه حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد، تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • سوبوتکا، توماس، ماتیساک، آنا، بروزوسکا زورانا (1399)، پاسخ های سیاستی به باروری پایین، ترجمه رسول صادقی و میلاد بگی، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • اسمیت استنلی کی، تیمن جف و سوانسون دیویدا (1398)، روش های پیش بینی جمعیت، ترجمه حاتم حسینی و میلاد بگی. تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • کرتزر، دیوید، فریک، تام(1397)، جمعیت شناسی انسان‌شناختی، ترجمه مهدی رضائی، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • سعادتی، مهسا ، باقری، آرزو (1397)، نمونه گیري پاسخگومحور: تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارRDSAT، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • لی، رونالد و میسن، اندرو (1397)، سالخوردگی جمعیت و اقتصاد نسلی، ترجمه مجید کوششی و لیلی نیاکان، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • مای، جان اف (1397)، سیاست های جمعیتی جهان، ترجمه یعقوب فروتن، تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • باقری، آرزو، سعادتی، مهسا (1396)، نمونه گیری پاسخگومحور: معرفی، مدیریت و اجرا، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • هاپت، آرتور، تی کین، تامس (1396)، راهنمای جمعیت، ترجمه طه نوراللهی، تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • رولاند، دونالد (1396)، سالخوردگی جمعیت: زمینه ها، پیامدها، سیاست‌ها، ترجمه یعقوب فروتن، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • ویکس، جان (1395)، جمعیت: مقدمه ای بر مفاهیم و موضوعات، ترجمه الهه میرزایی، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • گلدستون، جک، کافمن، اریک و مونیکا دوفی تافت (1394)، جمعیت شناسی سیاسی: نقش تغییرات جمعیتی در سیاست ملی و امنیت بین المللی، ترجمه یعقوب فروتن، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • معصومی‌راد، رضا (1393)،تحرک اجتماعی، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • مارتینز، جو.ام، یوسف، فرحت و دیوید سوانسون (1393)،جمعیت‌شناسی مصرف‌کننده و رفتار مصرفی، ترجمه سیدمحمد سیدمیرزایی، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • محمودی، محمدجواد، احراری، مهدی (1392)،درآمدي بر اقتصاد جمعيت، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • سرایی، حسن (1391)،جمعيت‌شناسي و جمعيت ايران، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • لریدون، هانری، مارسیلی، گیسلن‌دی (1391)،جمعيت‌شناسي آب‌ و هوا و تغذيه جهاني، ترجمه سید‌ محمد سیدمیرزایی تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • از سری مطالعات توسعه پایدار، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (1391)،نهادينه سازي و توسعه پايدار، ترجمه یحیی کمالی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی و مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
 • صادقی، رسول (1388)،جمعيت و توسعه در ايران: ابعادها و چالش ها، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
 • پنجمين همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1388)، مهاجرت در ايران، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران
 • چهارمین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1388)،جمعيت، برنامه‌ريزي و توسعه پایدار، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران
 • هاپت، آرتور، تی‌کین، تامس (1387)،.راهنماي جمعيت، ترجمه طه نوراللهی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
 • هایند، اندرو (1385)،روش‌هاي جمعيت‌شناختي، ترجمه حاتم حسینی و غلامرضا کهنسالی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
 • سومین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1385)،بررسی منابع آمارهاي جمعيتي با تاکید بر سرشماری عمومی نفوس و مسکن: چالش‌ها و راهکارها، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران
 • کاظمی‌پور، شهلا (1384)، مباني جمعيت شناسي، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
 • استوور، جان، کرمایر، شارون (1384)،نرم افزار پيش بيني جمعيت (Demproj)، ترجمه حاتم حسینی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
 • میرزایی، محمد (1384)،جمعيت و توسعه با تاكيد بر ايران (ده‌ مقاله تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
 • دومين همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1384)،بررسي مسايل جمعيتي ايران با تاکید بر جوانان، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران
 • اولین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1383)،تحولات اخير و آينده جمعيت ايران، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران
 • عباسی شوازی، محمدجلال (1382)،بررسي تحليل پايان‌نامه‌هاي جمعيتي دانشگاه هاي تهران، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
 • از سری انتشارات سازمان ملل متحد بخش جمعیت (1382)،روش‌هاي غيرمستقيم برآوردهاي جمعيتي (راهنماي گام به گام برآورد مرگ و میر کودکان)، ترجمه حاتم حسینی تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
موجودی قیمت چکیده مولف/مترجم سال عنوان کتاب زدیف
ترجمه دکتر

ثبت دیدگاه

یک پاسخ برای “کتابها”
 1.  فهرست کتب منتشر شده در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور