افزونه جلالی را نصب کنید. 6 رجب 1444 Friday, 27 January , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 277 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 5 تعداد دیدگاهها : 53×

آرشیو » دست آورد های پژوهشی

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش دهم ، آذر 1401
1 ماه قبل

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش دهم ، آذر 1401

https://nipr.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2022/12/گزارش-دهم.pdf

گزارش سیاستی نخستین نشست تخصصی مسئله جمعیت در برنامه هفتم توسعه
1 ماه قبل

گزارش سیاستی نخستین نشست تخصصی مسئله جمعیت در برنامه هفتم توسعه

موسسه تحقیقات جمعیت کشور، یک مجموعه‌ تحقیقاتی ملی در موضوع جمعیت برای کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح و اصولی از سوی سیاستگذاران است که با عنوان «ارتقای کارآمدی سیاست‌گذاری جمعیت کشور» مطرح می‌شود. در همین زمینه، یکی از بسترهای مهم سیاستی کشور، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است؛ که مسیر حرکت سایر قوانین و مقررات […]

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش نهم ، آبان 1401
2 ماه قبل

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش نهم ، آبان 1401

https://nipr.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2022/11/گزارش-نهم.pdf

تعداد مطلوب فرزندان در نگاه ایرانیان
2 ماه قبل

تعداد مطلوب فرزندان در نگاه ایرانیان

باسمه‌تعالی تعداد مطلوب فرزندان در نگاه ایرانیان رسول قبادی کارشناس ارشد جمعیت شناسی – دانشگاه علامه طباطبایی *** مقدمه روند تحولات باروری در ایران نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته میزان باروری به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. این میزان پس از سال ۱۳۸۰ به کمتر از ۲ فرزند به ازای هر مادر و […]

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش اول ، آبان 1401
2 ماه قبل

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش اول ، آبان 1401

https://nipr.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2022/11/گزارش-اول.pdf

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش دوم ، آبان 1401
2 ماه قبل

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش دوم ، آبان 1401

https://nipr.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2022/11/گزارش-دوم.pdf

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش سوم ، آبان 1401
2 ماه قبل

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش سوم ، آبان 1401

https://nipr.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2022/11/گزارش-سوم.pdf

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش چهارم ، آبان 1401
2 ماه قبل

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش چهارم ، آبان 1401

https://nipr.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2022/11/گزارش-چهارم.pdf

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش پنجم، آبان 1401
2 ماه قبل

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش پنجم، آبان 1401

https://nipr.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2022/11/گزارش-پنجم.pdf

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش ششم ، آبان 1401
2 ماه قبل

سلسله گزارش های رصد جمعیت کشور، گزارش ششم ، آبان 1401

https://nipr.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2022/11/گزارش-ششم.pdf