دکتر آرزو باقری

دکتر آرزو باقریDr.Bagheri

تلفن: ۸۸۵۳۴۳۲۱  داخلی ۳۱۹
دورنما: ۸۸۵۰۲۵۷۵
پست الکترونیکی: arezoo.bagheri@nipr.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۵

رزومه

شرح حال

دکتر آرزو باقری، دانشیار آمار کاربردی گروه مطالعات تطبیقی و بین رشته‌ای مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور می‌باشند که از آبان ماه ۱۳۹۲ به عنوان عضو هیأت علمی در این مؤسسه مشغول به کار شده‌اند. ایشان دانش‌آموخته دکترای آمار کاربردی از مؤسسه ریاضی دانشگاه پوترا مالیزیا در کشور مالزی بوده و رساله ایشان با عنوان «مطالعه مباحث تشخیصی و روش‌های برآوردی استوار در مدل رگرسیونی چند متغیره در حضور داده‌های نافذ» ارائه شده است. از افتخارات علمی ایشان می‌توان به کسب رتبه اولی دانش‌آموختگی در دوره کارشناسی ارشد در میان دانش‌آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز و کسب مقام پژوهشگر برتر در مؤسسه ریاضی دانشگاه پوترا مالیزیا در سال ۲۰۱۲ اشاره کرد.

دکتر آرزو باقری، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ کارشناس طرح «آمارگیری از ویژگی‌های زیست محیطی کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور» دفتر آمارهای صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران بودند. عضویت در کمیته‌های مختلف سرشماری‌ها، تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری، همچنین انجام کلیه مراحل اجرای طرح‌های آماری نظیر طراحی پرسشنامه، تهیه راهنماهای آمارگیری و بازبینی، استخراج جداول و جانهی اقلام پرسشنامه، تدریس و نظارت بر طرح‌های آماری از دیگر تجارب ایشان در بازه ۸ ساله اشتغال در مرکز آمار ایران بوده است.

علاوه بر فعالیتهای پژوهشی در موسسه، ایشان از سال ۱۳۹۰ تاکنون به تدریس آمار کاربردی در کلیه مقاطع تحصیلی برای رشته‌های مختلف در دانشگاه‌های دولتی نظیر دانشگاه تهران اشتغال داشته‌اند.

پروژه ها

زمینه اصلی فعالیت دکتر آرزو باقری در حال حاضر مدلسازی آماری پیشرفته داده‌های جمعیتی است و طی چند سال گذشته در این زمینه  طرحهای تحقیقاتی مختلف همکاری داشته است:

طرح تحقیقاتی درون سازمانی:

طراحی و کاربرد نمونه‌گیری پاسخگومحور در مطالعه جمعیت‌های پنهان: استنباط‌های آماری و تحلیل یافته‌ها با نرم‌افزار RDSAT، (۱۳۹۶)، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (مجری طرح).

تحلیل فواصل موالید با استفاده از مدل‌های سابقه رخداد وقایع، (۱۳۹۶)، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (همکار اصلی).

نمونه‌گیری پاسخگو محور برای مطالعه جمعیتهای پنهان: طراحی، مدیریت و اجرای روش نمونه‌گیری پاسخگو محور (۱۳۹۵)، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (مجری طرح).

روش‌های تحلیل سابقه رخداد وقایع در مطالعات جمعیتی (۱۳۹۵)، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (همکار اصلی).

طرح روش‌های استنباط آماری در نمونه‌گیری پاسخگو محور و کاربرد آن در جمعیت‌شناسی (۱۳۹۴)، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (مجری طرح).

طرح روش‌های تحلیل بقای پارامتری و ناپارامتری در جمعیت‌شناسی (۱۳۹۴)، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور(همکار اصلی).

طرح مطالعه روش‌های نمونه‌گیری سازوار تعقیب پیوندها (پیوندهای اجتماعی) (۱۳۹۳)، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (مجری طرح).

طرح کاوش داده‌های جمعیتی با استفاده از درخت تصمیم (۱۳۹۳)، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (همکار اصلی).

طرح بررسی رفتارهای ازدواج و باروری زنان حداقل یکبار ازدواج کرده ۴۹-۱۵ ساله در استان سمنان- سال ۱۳۹۳ (مشاور آماری).

طرح تحقیقاتی برون سازمانی:

کاربرد درخت بقا در مطالعات جمعیتی و پزشکی، (۱۳۹۷)، با همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (مجری طرح).

کاربرد تحلیل بقا با حضور مخاطرات رقیب در مطالعات جمعیتی و پزشکی،  (۱۳۹۷)، با همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (همکار اصلی).

تالیف کتاب:

سعادتی، م و باقری، آ.(۱۳۹۸). نمونه‌گیری پاسخگومحور: تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار RDSAT. مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.

باقری، آ. و سعادتی، م .(۱۳۹۶).  نمونه‌گیری پاسخگومحور: معرفی، مدیریت و اجرا، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.

انتشارات

برخی از مهمترین انتشارات ایشان بصورت زیر می باشد:

 1. Saadati, M. Bagheri, A. (2019). Factors Affecting Preferred Birth Interval in Iran: Parametric Survival Analysis, Bangladesh Army University of Engineering  & Technology (Baut Journal),  (In press).
 2. Bagheri, A; Saadati, M (2019). Application of classification and regression trees in Iranian women’s childbearing desire. Women’s Health Bull; April 2019; 6(2):e85929.
 3. Bagheri, A; Saadati, M (2019). Factors Affecting the Demand for a Third Child among Iranian Women. Journal of Midwifery and Reproductive Health; 7(1): 1536-1543.
 4. Bagheri, A; Saadati, M (2019). Respondent Driven Sampling Population Proportion Estimators. Malaysian journal of mathematical science. (In press).
 5. Saadati, M; Bagheri, A; (2019). Modeling Childbearing Desire: Comparison of Logistic Regression and Classification Tree Approaches. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences; (In press).
 6. Bagheri, A; Saadati, M (2018). Analysis of Birth Spacing Using Frailty Models. Jorjani Biomedicine Journal; 2018; 6(2): 48-59.
 7. Saadati, M; Bagheri, A; Rana Sohel (2018). Application of Classification and Regression Trees Algorithm to Classify Children Ever Born: BDHS 2011. Malaysian journal of mathematical science; 12(3): 401–۴۱۹
 8. Saadati, M. Bagheri, A. (2018). Ideal Birth Interval of Iranian Married Women, Bangladesh Army University of Engineering  & Technology (Baut Journal), 2018; Vol.1, Issue2:7-14.
 9. Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad , Mahsa Saadati, Arezoo Bagheri. (2018). Factors Affecting Unplanned Pregnancy in Semnan Province, Iran, Journal of Midwifery and Reproductive Health , 6(2):1273-1281.
 10. Arezoo Bagheri Mahsa Saadati. (2018). Value of Children: Attitudinal Factors Influencing Childbearing desire of Iranian Women, Women’s Health Bulletin, 5(4): 1-6.
 11. Arezoo Bagheri Mahsa Saadati. (2017). Population Proportion Estimator of Respondent Driven Sampling for Non-dichotomous Variables, Data Smoothing Approach, Journal of Applied Sciences, 12(3), 17(4);196-203, 2017.
 12. Saadati, M. Bagheri, A. (2017). Determinants of Iranian youths’ marriage age: A parametric survival analysis approach, Social Determinants of  Health, 2017; Vol 3, No 4:177-185.
 13. Arezoo Bagheri, Adel Abdolahi , Mahsa Saadati ,(2017).Socio-economic factors of value of children affecting ideal number of children by gender, Social Determinants of Health, 2017; Vol.3, No.3:132-140.
 14. Saadati, M. Bagheri, A. (2017). Marriage to first birth interval; A case study in Tehran (Iran), International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences ( JWHR-2593), Vol. 6, No. 3, July 2018, 290–۲۹۶.
 15. Bagheri, A; Saadati, M. (2015). Exploring the Effectiveness of Chain Referral Methods in Sampling Hidden Populations.  Indian Journal of Science and Technology. Vol 8(30), 1-8, DOI: 10.17485/ijst/2015/v8i30/IPL0752, November 2015.
 16. Saadati, M; Bagheri, A. (2015). Mining Children Ever Born Data; Classification Tree Approach. Indian Journal of Science and Technology. Indian Journal of Science and Technology,8(30).
 17. Bagheri,A. (2015). Sample size impacts on high leverage collinearity-enhancing observations, Economics computation and economic cybernetics studies and research, vol;3.
 18. Saadati, M; Bagheri, A. Respondent Driven Sampling Method Comparing to the Other Sampling Methods of Hidden Populations. Iranian journal of Epidemiology. 2015,Vol(12), No(2), 63-74.
 19. Bagheri A. Respondent Driven Sampling: A New Approach to Sampling Rare and Hidden Diseases. J Health Syst Res 2014; 11(4): 753-61.
 20. Bagheri A, Saadati M. Classification of children ever born by CART model. Hakim Seyed Esmail Jorjani Journal. 1394:3(3).  DOI: 10.17485/ijst/2015/v8i30/90251.
 21. Baheri A, Saadati M, and Razeghi Nasrabad HBB. Introduction and application of CART model for classifying 15-49 year old women ideal number of children in Semnan province, Journal of Population Association of Iran, vol.9, no. 17 summer 2014.
 22. Bagheri, A., Habshah, M. (2015), Diagnostic plot for the identification of high leverage collinearity-influential observations, Statistics &Operations Research Transactions,39 (1) January-June 2015, 51-70.
 23. Bagheri, A., Habshah, M. (2013), “On The Performance Of The Measure For Diagnosing Multiple High Leverage Collinearity–  Reducing Observations”. Mathematical problem in engineering, Volume 2012, Article ID 531607,  ۱۶ pages.
 24. Bagheri, A., Habshah, M. and Imon, A.H.M.R. (2012). A Novel Collinearity-Influential Observation Diagnostic Measure Based on a Group Deletion Approach. Journal of Communication and Statistics, Simulation and Computation,41:8,1379-1396.
 25. Habshah, M., Bagheri, A., and Imon, A.H.M.R. (2012). Robust Multicollinearity Diagnostic Measures Based on Minimum Covariance Determination Approach. Economics computation and economic cybernetics studies and research.4/2013. Volum.47.
 26. Saadati, M. Bagheri, A, (2015). Mining Children Ever Born Data: Decision Tree Approach, The Fourth  International Conference on Computer Science and Computational Mathematics (ICCSCM 2015) Conference. ۷th to 8th May ۲۰۱۵. Langkawi, Malaysia.
 27. Bagheri, A, Saadati, M. (2015). Sampling Hard to Reach Populations: Comparing Two Chain Referral approaches, The Fourth International Conference on Computer Science and Computational Mathematics (ICCSCM 2015) Conference. ۷th to 8th May ۲۰۱۵. Langkawi, MALAYSIA.
 28. Saadati, M. Bagheri, A, (2015). Adaptive versus Conventional Sampling in Demographic Studies, The Third Conference, Asian Population Association on July 27-30 2015 in Kuala Lumpur, Malaysia.
 29. Bagheri, A, Saadati, M. (2015). The Brass Growth Balance Method in presence of outliers, The Third Conference, Asian Population Association on July 27-30 2015 in Kuala Lumpur, Malaysia.
 30. Razeghi, H, Bagheri, A, Saadati (2015). A survey on Changing Fertility ideals in Semnan Province of Iran (2012), The Third Conference, Asian Population Association on July 27-30 2015 in Kuala Lumpur, Malaysia.
 31. باقری، آرزو، سعادتی، مهسا (۱۳۹۸). عوامل مؤثر بر فواصل موالید اول و دوم زنان ۱۵-۴۹ ساله شهر تهران. مجله اپیدمیولوژی ایران. (در دست چاپ).
 32. باقری، آرزو، سعادتی، مهسا (۱۳۹۷). خطاهای غیرنمونه‌گیری در روش نمونه‌گیری پاسخگو ‌محور. مجله آمارهای رسمی ایران. مهر ۱۳۹۷؛ سال بیست و هفتم، شماره ۲، ۱۴۴-۱۶۵.
 33. عبدالهی، عادل، سعادتی، مهسا و باقری، آرزو (۱۳۹۷). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به فعالیت‌های اقتصادی. جمعیت؛ پاییز و زمستان ۱۳۹۵، سال بیست و سوم، شماره ۹۷ و ۹۸: ۱-۱۵.
 34. باقری، آرزو، سعادتی، مهسا (۱۳۹۶). بررسی تاثیر مولفه های مهم توسعه بر فاصله مطلوب ازدواج تا فرزندآوری. دانش انتظامی یزد؛ شماره ۱۳، دوره ۴: ۱۳۲-۱۴۸.
 35. سعادتی، مهسا (۱۳۹۶). مقایسه تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان شهری و روستایی مهاجر به تهران. مجله زیست پزشکی جورجانی. ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶؛ ﺳﺎل ۵، ﺷﻤﺎره ۲: ۲۱-۳۲.
 36. باقری، آرزو، سعادتی، مهسا (۱۳۹۶). مدل‌های بازگشتی تصحیح واریانس در مطالعات پزشکی. پایش: سال ۱۶ شماره ۵ مهر و آبان ۱۳۹۶؛۵۷۵-۵۸۵.
 37. باقری، آرزو. (۱۳۹۷). کارایی روش نمونه گیری پاسخگو محور در مطالعه کودکان خیابانی، مجله پایش، ۱۷(۳)، خرداد-تیر، ۱-۱۰.
 38. باقری، آرزو. (۱۳۹۶). بررسی عوامل مرتبط با تعداد فرزندان زنان مهاجر به شهر تهران، ﻣﺠﻠﻪ دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره ۲۵، شماره ۶، اسفند۹۶: :۱۱۸-۱۲۹.
 39. سعادتی مهسا، باقری، آرزو و رازقی نصرآباد، حجیه بی بی (۱۳۹۶). زمان وقوع تولد اولین فرزند و تعیین‌کننده‌های آن در استان سمنان با استفاده از مدل پارامتری بقا، نامه انجمن جمعیت‌شناسی، دوره ۱۰، شماره ۱۹، بهار و تابستان ۱۳۹۴؛ ۶۳-۷۸.
 40. باقری، آرزو، سعادتی، مهسا (۱۳۹۶).مدیریت و اجرای نمونه گیری از معتادان تزریقی در معرض بیماری های پرخطر، اعتیادپژوهی و سو مصرف مواد مخدر، سال ۱۰ شماره ۴۰ زمستان۱۳۹۵؛۲۷-۴۴.
 41. باقری، آرزو، سعادتی، مهسا (۱۳۹۶).تحلیل زمان بقای مطلوب بی‌فرزندی جوانان در آستانه ازدواج: مدل پارامتری لگ- نرمال، پژوهنده، سال ۲۱ شماره ۴ پی در پی ۱۱۲ مهر و آبان ۱۳۹۵؛۱۹۹-۲۰۹.
 42. سعادتی، مهسا و باقری، آرزو (۱۳۹۶). عوامل مؤثر در طراحی روش نمونه‌گیری از جمعیت‌های پنهان در معرض بیماری‌های پرخطر، مدیریت ارتقا سلامت، دوره ۷ شماره ۱خرداد و تیر ۱۳۹۶، ۱-۹.
 43. باقری، آرزو، رازقی نصرآباد، حجیه بی بی و سعادتی مهسا (۱۳۹۶). شناسایی تعیین‌کننده‌های ترجیحات باروری با استفاده از رگرسیون پواسون، مجله اپیدمیولوژی ایران، دوره ۱۳، شماره ۲؛۱۵۳-۱۶۱.
 44. سعادتی، مهسا و باقری، آرزو (۱۳۹۶). بررسی فاصله مطلوب ازدواج تا فرزندآوری از نظر جوانان در آستانه ازدواج، مجله پایش، سال ۱۶ شماره اول فرودین و اردیبهشت ۱۳۹۶؛۲۳۹-۲۵۰.
 45. باقری، آرزو، سعادتی، مهسا و رازقی نصرآباد، حجیه بی بی (۱۳۹۵). معرفی و کاربرد مدل درختی کارت برای طبقه‌بندی تعداد فرزندان ایده‌آل زنان ۱۵-۴۹ ساله استان سمنان، نامه انجمن جمعیت شناسی، بهار و تابستان ۱۳۹۳. شماره ۱۷ص۷۷-۱۱۱.
 46. عبدالهی عادل، سعادتی، مهسا و باقری، آرزو (۱۳۹۵). بازنمایی هویت فرهنگی در رسانه ها و پیامدهای آن؛ مجله علمی- ترویجی- دوفصلنامه افق رسانه؛ سال اول شماره اول پاییز ۱۳۹۵. ۷-۲۳.
 47. سعادتی، مهسا و باقری، آرزو (۱۳۹۵). نمونه‌گیری پاسخگو محور در مقایسه با سایر روش‌های نمونه‌گیری از جوامع پنهان، مجله اپیدمیولوژی ایران، بهار ۱۳۹۵؛ ۱۲(۲): ۶۳-۷۴.
 48. سعادتی، مهسا و باقری، آرزو (۱۳۹۵). برآورد نااریب نسبت جمعیت جوامع پنهان در معرض بیماری‌های پرخطر، مجله تحقیقات نظام سلامت، دوره ۱۲، شماره ۴؛ ۵۲۰-۵۲۶.
 49. باقری، آرزو (۱۳۹۴). نمونه‌گیری پاسخگو محور رویکردی نوین در نمونه‌گیری از بیماری‌های نادر و پنهان، مجله تحقیقات نظام سلامت، دوره ۱۱، شماره ۴. ص ۷۵۳-۷۶۱.
 50. باقری، آرزو و سعادتی، مهسا (۱۳۹۴). طبقه‌بندی تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده با استفاده از مدل کارت (CART)، فصلنامه علمی-پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی حکیم سید اسماعیل جورجانی، دوره ۳، شماره ۲، ص ۶۳-۸۸.
 51. باقری، آرزو، مهسا سعادتی و رازقی نصرآباد، حجیه بی بی .(۱۳۹۳). معرفی و کاربرد مدل کارت برای طبقه‌بندی تعداد فرزندان ایده‌آل زنان ۱۵-۴۹ ساله استان سمنان، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال نهم، شماره ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۳.

Start typing to see posts you are looking for.