دکتر محمد ساسانی پور

دکتر محمد ساسانی پور

تلفن: ۸۸۵۳۴۳۲۱  داخلی ۵۲۵
دورنما: ۸۸۵۰۲۵۷۵
پست الکترونیکی: mohammadsasanipour@nipr.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۵

رزومه

شرح حال

دکتر محمد ساسانی پور استادیار جمعیت شناسی گروه جمعیت و سلامت موسسعه تحقیقات جمعیت کشور هستند. ایشان دارای مدرک جمعیت شناسی از دانشگاه یزد در سال ۱۳۹۷ می باشد. حوزه اصلی تحقیقات دکتر ساسانی پور مرگ و میر و سلامت است. ایشان تحقیقات متعددی در زمینه سطح و الگوهای مرگ و میر و امید زندگی در استان های مختلف کشور و نیز در سطح ملی انجام داده و درمجلات مختلف به چاپ رسانده است. از جمله مهمترین تحقیقات وی می توان به تفاوت جنسی مرگ و میر و علل افزایش امیدزندگی در کشور اشاره کرد. همچنین وی سابقه تدریس دروس مرتبط با حوزه پژوهشی خود در دانشگاه های معتبر کشور از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه یزد از سال ۱۳۹۳ تا کنون را دارد.

پروژه ها

حوزه اصلی فعالیت دکتر محمد ساسانی پور تحولات و پویایی مرگ و میر در ایران است که طی چند سال گذشته در این زمینه طرح های تحقیقاتی مختلف همکاری داشته است  که در زیر به مواردی از آنها اشاره شده است:

 • آسیب شناسی حوادث ترافیکی در استان یزد. تحلیل مسائل و آسیب های اجتماعی کشور. تهران. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. ۱۳۹۶
 • تهیه و توسعه یک نقشه راه/ راهنمای اندازه گیری شاخص های مرگ و میر برای همه استانها شامل علت فوت و آزمون مدلی برای رفع کم ثبتی های مرگ و میر. سازمان ثبت احوال کشور. زمستان ۱۳۹۳.
 • تحلیل محتوای مقالات همایش تحولات جمعیت، اشتغال و نیروی انسانی به روش تحلیل شبکه های اجتماعی. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد. ۱۳۹۶.
 • پایش تغییرات وضعیت سالمندان در نتیجه شیوع بیماری کووید-۱۹. صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران. ۱۳۹۹.
 • تغییرات علل مرگ سالمندان و تاثیر آن بر افزایش امیدزندگی در ایران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. ۱۳۹۹.
 • تفاوت های جنسیتی مرگ و میر در ایران: تحلیل روند، الگوها و علل. موسسه تحقیقات جمعیت کشور. ۱۳۹۷
 • ابعاد و پیامدهای جمعیتی کرونا در ایران. موسسه تحقیقات جمعیت کشور. ۱۳۹۹.

همچنین برخی از مهمترین انتشارات ایشان بصورت زیر می باشد:

 • ساسانی پور، محمد، مصیب محبی میمندی و سعیده شهبازین (۱۳۹۵). تحولات الگوی مرگ و میر در ایران با تاکید بر جمعیت سنین نیروی کار در ایران. نامه انجمن جمعیت جمعیت شناسی ایران. سال یازدهم شماره ۲۱: ۱۸۹-۲۰۹.
 • ساسانی پور، محمد مجید کوششی، عباس عسکری ندوشن و اردشیر خسروی (۱۳۹۶). نقش تغییرات سن و علت مرگ در افزایش امیدزندگی در ایران در دهه اخیر. نامه انجمن جمعیت شناسی ایران. ۱۲(۲۴): ۱۰۹-۱۳۴.
 • خسروی، اردشیر، محمد ساسانی پور و سجاد اسعدی (۱۳۹۰). سال‌های عمر از دست رفته به علت مرگ‌های زودرس ناشی از علل اصلی مرگ، استان فارس ۱۳۸۵. نامه انجمن جمعیت­شناسی ایران، شماره ۱۲، صص ۳۱-۴۶.
 • کوششی مجید و محمد ساسانی پور (۱۳۹۰). مطالعه سهم حوادث غیرعمدی در مرگ و میر کشور در سال ۱۳۸۵ و پیامدهای جمعیتی آن. نامه انجمن جمعیت شناسی ایران. شماره ۱۱، صص: ۸۵-۱۱۳.
 • میرزایی محمد، محمد ساسانی پور و مصیب محبی میمندی (۱۳۹۱). فزونی میزان‌های مرگ و میر مردان: تحلیل تفاوت‌های جنسی مرگ و میر با تاکید بر علل فوت در ایران، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران شماره ۱۴، صص: ۷-۲۸.
 • محرابی علیرضا، روح الله نیکزاد و محمد ساسانی پور (۱۳۹۲) تبیین ژئوپولتیک رشد جمعیت و امنیت ملی ایران. مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی شماره ۲.
 • کوششی، مجید، اردشیر خسروی، محمد ساسانی پور (۱۳۹۲) تاثیر علل اصلی مرگ و میر بر امیدزندگی استان فارس با استفاده از روش جدول عمر چندکاهشی. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران. ۹(۴): ۵۷-۶۶.
 • عسکری ندوشن، عباس (۱۳۹۷). محمد ساسانی پور مجید کوششی و اردشیر خسروی. الگوی تفاوت جنسی مرگ و میر در ایران طی سالهای ۹۴-۱۳۸۵. فصلنامه زن در توسعه و سیاست. ۱۶(۳): ۴۱۵-۴۳۶.
 • ساسانی پور، محمد و مصیب محبی میمندی (۱۳۹۸). بررسی امکان بهبود امید زندگی ایران با حذف علل عمده مرگ طی دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۵. دوفصلنامه مطالعات جمعیتی. ۵(۱): ۷-۲۹.
 • محبی میمندی، مهیار و محمد ساسانی پور. پویایی­های ساختار سنی جمعیت و مرگ و میر در ایران: پیشنهاد روشی جدید برای تعدیل میزان­های مرگ و میر. نامه انجمن جمعیت شناسی ایران. زیرچاپ.
 • Mohammad Sasanipour, Saeedeh Shahbazin. Decomposition of potential gains in life expectancy by elimination of unintentional accidents in Iran. International Journal of Epidemiologic Research, 2017; 4(1): 44-52.
 • Mohammad Sasanipour, Sajjad Asadi. Epidemiologic Transition in Iran with Emphasis on the Third Stage of Transition. Journal of Community Health Research 2017; 6(4): 248-57
 • Sajjad Asadi. Mohamad Sasanipour. A Study about Global Burden of Disease: Calculation and Analysis of Years of Life Lost (YLL) In Iran. Advances in Biological Research 9 (3): 156-165, 2015
 • Mohamad Sasanipour. Analysis of Potentials to Increase Iranian lif Expectancy by Removing the Leading Causes of Mortality in 2010. Journal of Community Health Research. 2016;5(3): 220-231.

Start typing to see posts you are looking for.