در حال نمایش یک نتیجه

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پارکینگ طبقاتی میدان شهید باقری

تومان50,000
تقویت و بهبود اثربخشی اقدامات توسعه‌ای در گرو ارتقای درک و شناخت ما نسبت به شرایط اجتماعی و اقتصادی افرادی