در حال نمایش یک نتیجه

تحولات جمعیتی شهر تهران در یک قرن اخیر : فرصت ها و چالش ها

تومان50,000
یکی از ابعاد مهم مدیریت و برنامه­ریزی شهری، پویایی جمعیت و توزیع فضایی آن است. این پژوهش با استفاده از