در حال نمایش 2 نتیجه

تحلیل نگرشهای جنسیتی در حوزه اشتغال در میان مردان و زنان تهرانی

تومان50,000
پژوهش درباره تغییرات نگرشی صورت گرفته پیرامون نقش‌ها و الگوهای مورد انتظار جامعه در حوزه اشتغال و میزان سازگاری سیاست‌های

تحولات جمعیتی شهر تهران در یک قرن اخیر : فرصت ها و چالش ها

تومان50,000
یکی از ابعاد مهم مدیریت و برنامه­ریزی شهری، پویایی جمعیت و توزیع فضایی آن است. این پژوهش با استفاده از