در حال نمایش 5 نتیجه

تحلیل نگرشهای جنسیتی در حوزه اشتغال در میان مردان و زنان تهرانی

تومان50,000
پژوهش درباره تغییرات نگرشی صورت گرفته پیرامون نقش‌ها و الگوهای مورد انتظار جامعه در حوزه اشتغال و میزان سازگاری سیاست‌های

تغییرات ازدواج ، طلاق و فرزندآوری در ایران : تحلیل داده های ملی در سه دهه اخیر

تومان50,000
در این پژوهش با استفاده از داده‌های ملی و به روش تحلیل ثانویه، به تغییرات حوزه خانواده در سه دهه

مهاجرت بین المللی از ایران: تمایلات و عوامل پشتیبان

تومان50,000
در دنیای امروز مهاجرت بین‌المللی به عنوان یکی از مهمترین عوامل پویایی و تغییرات جمعیت و ترکیب آن با هدف