در حال نمایش یک نتیجه

تحلیل نگرشهای جنسیتی در حوزه اشتغال در میان مردان و زنان تهرانی

تومان50,000
پژوهش درباره تغییرات نگرشی صورت گرفته پیرامون نقش‌ها و الگوهای مورد انتظار جامعه در حوزه اشتغال و میزان سازگاری سیاست‌های