در حال نمایش یک نتیجه

بررسی روابط فرزندان بزرگسال با والدین : تماس ، حمایت و تعهد

تومان50,000
تغییرات اقتصادی اجتماعی و فرایند مدرنیته از سویی و تغییرات جمعیت‌شناختی از قبیل افزایش امید زندگی، سالخوردگی جمعیت و طولانی