در حال نمایش یک نتیجه

مدل‌های پارامتری، شکنندگی و بازگشتی بقا با استفاده از نرم‌افزار SAS

تومان50,000
در دو دهه اخیر، پژوهشگران علوم اجتماعی بیش از گذشته به جمع‌آوری و تحلیل داده‌های سابقه رخداد واقعه پرداخته‌اند. دلیل