در حال نمایش 2 نتیجه

الگوها و جریانات مهاجرتی به شهر مشهد در یک دهه اخیر (۱۳۹۵-۱۳۸۵)

تومان50,000
مهاجرت از عناصر مهم توزیع جمعیت و عامل تغییر در ساختارها و ترکیب جمعیت است. طی دو دهه اخیر جمعیت

واکاوی اثر تکانه‌های ارزی بر اشتغال و سطح فعالیت‌های بخش ساختمانی در مشهد

تومان50,000
بخش عمده منابع بودجه‌ای شهرداری‌ها از جمله شهرداری مشهد، از منابعی که مرتبط با فعالیت‌های بخش ساختمانی است، تأمین می‌شود.