اتخاذ سیاست های جمعیتی برپایه گفتمان غیر تخصصی ناممکن است

محمد جلال عباسی شوازی روز شنبه در مراسم افتتاحیه کارگاه مطالعات کیفی که با حضور جمعی از محققین و دانشجویان در موسسه مطالعات جمعیتی برگزارشد، در سخنانی نسبت به نقش مهم جمعیت شناسان در شناخت دقیق مسائل جمعیتی تاکید کرد.
استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران با اشاره به پیچیدگی و چند بعدی بودن مسائل جمعیتی گفت: نیازمند مطالعات جمعیتی در حوزه های تخصصی هستیم.
وی با تاکید بر اینکه مباحث جمعیتی نیازمند پژوهش های تخصصی و کابردی است، افزود: این امر علاوه بر فهم مناسب تر مسائل جمعیتی، سبب شناخت عمیق تر سیاستگذاران از مسایل جمعیتی برای تدوین سیاست های جامع و اثرگذار می شود.
عباسی شوازی با اشاره به گفتمان های متعدد در حوزه جمعیت در سال های اخیر خاطرنشان کرد: به هر میزان که مباحث و سیاست های جمعیتی مبتنی بر مطالعات کارشناسی و تخصصی جمعیت باشد؛ می تواند در دراز مدت به نتایج اثر بخشی در رفتارهای جمعیتی مردم منجر شود.
وی با تاکید بر رسالت جمعیت شناسان در دنیای امروز یادآورشد: با انجام پژوهش های علمی و مشارکت در گفتمان جمعیت و همچنین ارائه شواهد و مدارک علمی، امکان مقایسه ‘گفتار تخصصی و علمی’ با ‘گفتمان محاوره ای و غیر تخصصی’، برای مسئولین و مخاطبین عام فراهم می شود.
رییس موسسه مطالعات تخصصی جمعیت کشور اظهار داشت: معتقدم بایستی مراکز تصمیم گیری در تدوین سیاست ها و برنامه های جمعیتی بیش از هر چیز متکی بر دانش تخصصی و نتایج پژوهش های علمی جمعیت شناسان، جامعه شناسان، مردم شناسان، اقتصاد دانان، متخصصین بهداشت و نیز صاحبنظران حوزه های مختلف باشد.
این کارشناس در ادامه خاطرنشان کرد: فقط با تکیه بر این گفتمان تخصصی و بین رشته ای است که می توان به راه حل های علمی و برنامه های پایدار در راستای سیاست های کلی جمعیت، گام برداشت.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه و گسترش مراکز علمی و تخصصی جمعیت شناسی یادآور شد: این نهادهای علمی، سرمایه ارزشمندی در کشورهای مختلف از جمله ایران برای تربیت متخصصین جمعیت است.
عباسی شوازی افزود: هر چند که طی سال های اخیر در برخی از جلسات کارشناسی از پتانسیل های ارزشمند علمی و تخصصی جمعیت شناسان بهره گرفته شده است؛ ولی امکان تعامل سازنده و بیشتری برای تدوین قوانین و مقررات سیاست های اجرایی جمعیتی و نیز گفتمان سازی درست و دقیق مباحث جمعیتی وجود دارد.
عضو شورای اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیتی اظهار داشت: دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و انجمن جمعیت شناسی ایران با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت، به تربیت نسل جدید متخصصین جمعیتی بپردازند و در شکل گیری گفتمان تخصصی جمعیتی گام بردارند.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.