اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، بن بست هرات، پلاک ۵

کد پستی:۱۵۳۱۶۳۵۷۱۱

تلفن: ۴-۸۸۵۳۴۳۲۱ (۰۲۱)

دورنگار: ۸۸۵۰۲۵۷۵ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@nipr.ac.ir