اطلاعیه هزینه چاپ مقاله در مجله مطالعات جمعیتی

به اطلاع می­رساند براساس مصوبه هیأت رئیسه موسسه، از تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ، جهت مراحل ارزیابی،ویراستاری وچاپ مقالات پذیرش شده در مجله مطالعات جمعیتی، مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال از نویسنده یا نویسندگاندریافت خواهدشد.

 

Start typing to see posts you are looking for.