گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی

معرفی گروه

گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی به عنوان یکی از گروه‌های پژوهشی موسسه در راستای انجام فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با بندهای ۵، ۸ و ۱۴ سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین اهداف برنامه سند راهبردی موسسه در زمینه شناخت مسائل مرتبط با موضوع اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی در کشور شکل گرفته است. در واقع، هدف از تشکیل گروه اقتصاد جمعيت و سرمايه انسانی دستیابی به درک و شناخت علمی از تغييرات و چشم‌اندازهاي پيش‌روی سرمايه انسانی در ايران است. اعضای هیأت علمی این گروه درصدند اجرای سه برنامه جامع تحقیقاتی مصوب را تحت عناوین «تغییرات جمعیتی و الگوهای مصرف»، «تحولات جمعیتی و عرضه نیروی کار در ایران: فرصت‌ها، چالش‌ها» و «پویایی جمعیت و مشارکت اقتصادی زنان» طی پنج سال آینده در دستور کار خود قرار دهند و در چارچوب این برنامه‌ها فعالیت‌های خود را به انجام برسانند.

هدف از برنامه جامع «تغییرات جمعیتی و الگوهای مصرف در ایران» بررسی ابعاد مختلف ظهور و گسترش الگوهای نوین رفتاری و نگرشی نظیر فرهنگ مصرفی در جامعه ایرانی است. در همین رابطه، انجام پژوهش‌هایی پیرامون تحولات ارزشی-نگرشی و پیامدهای جمعیتی آن و بررسی ابعاد اقتصادی و فرهنگی تغییرات جمعیتی با تأکید بر تغییرات صورت گرفته در الگوهای مصرفی ضروری است. در برنامه جامع «تحولات جمعیتی و عرضه نیروی کار در ایران: فرصت‌ها، چالش‌ها» نیز تلاش می‌شود آسیب‌شناسی بازار نیروی کار در ایران از منظر مؤلفه‌های جمعیتی مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای عملی به منظور رفع معضلات در این حوزه ارائه شوند. در همین رابطه تبیین مسیرهای سیاست‌گذاری صحیح در بازار نیروی کار ایران و شناخت راه‌های بهبود رابطه بازار کار و آموزش عالی از دیگر اهداف تعیین شده در این برنامه هستند. همچنین در راستای محقق شدن برخی دیگر از اهداف گروه از قبیل شناخت مسائل نوظهور جمعیتی به ویژه در حوزه بازار کار زنان و مسأله نابرابری جنسیتی و شناسایی دلایل ناسازگاری سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها با واقعیت‌های جامعه، برنامه جامع «پویایی جمعیت و مشارکت اقتصادی زنان» تعیین شده‌ است.

ماموریت‌ها و اهداف راهبردی گروه

  • توسعه پژوهش در زمینه تبيين ارتباط جمعيت و بهره‌وري نیروی انسانی؛
  • تولید ادبیات نظری و تجربی پیرامون تغییرات اقتصادی و اجتماعی در جامعه و شناخت ابعاد جمعیتی آن؛
  • ایفای نقش در پایش سیاست‌های مربوط به اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی؛

حوزه‌های مطالعاتی گروه

  • الگوهای نگرشی و رفتاری در جامعه؛
  • نابرابری در فرصت‌های شغلی؛
  • بازار کار و آموزش عالی:
  • سیاست‌های بازار کار:

اعضای گروه

دکتر عادل عبدالهی

مدیر گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی

دکتر نادر مطیع حق‌شناس

دکتر ملیحه حداد مقدم

اعظم خوشنویس