انتخاب و تقدیر از کارمند نمونه سال ۱۳۹۹

نظر به اهمیت نقش کارکنان و کارشناسان در پیشبرد اهداف کلان موسسات پژوهشی، و به منظور ایجاد انگیزه در کارشناسان ستادی، دستورالعمل انتخاب کارمند نمونه شامل معیارهای انتخاب و شرایط آن در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ تهیه و نهایی گردید و مقرر گردید هر ساله همزمان با روز کارمند، کارمند نمونه موسسه انتخاب و تقدیر گردد. بر این اساس، سرکار خانم رقیه صفی خانی، کارشناس مسئول امور اداری و پشتیبانی، به عنوان کارمند نمونه سال ۱۳۹۹ انتخاب و در مراسمی از ایشان تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.