برگزاری جلسه هماندیشی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و پژوهشکده کردستان‌شناسی

به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی پژوهشی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و پژوهشکده کردستان شناسی و با هدف بررسی زمینه‌های اجرایی کردن تفاهم نامه مذکور، جلسه هم‌اندیشی در روز شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در این نشست که روسا، معاونین و اعضای هیات علمی موسسه و پژوهشکده حضور داشتند، در ابتدا آقای دکتر قادرزاده، رئیس پژوهشکده کردستان‌شناسی و آقای دکتر صادقی، رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور، به معرفی مراکز و ماموریت‌های پژوهشی پرداختند و در زمینه‌های مشترک علمی و پژوهشی تبادل نظر کردند. سپس آقای دکتر خانی به طرح مسائل و چالش‌های اجتماعی و جمعیتی استان کردستان پرداختند. مقرر شد آقای دکتر خانی به عنوان نماینده پژوهشکده و آقای دکتر عبدالهی به عنوان نماینده موسسه، زمینه‌های اجرایی شدن تفاهم نامه را دنبال کنند.

Start typing to see posts you are looking for.