برگزاری کارگاه دو روزه روش تحقیق کیفی در مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کارگاه دو روزه‌ای با موضوع روش تحقیق کیفی در مرکز مطالعات دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ های ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برگزار کردند. این کارگاه توسط مرکز مطالعات دین و سلامت با همکاری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در محل سالن جلسات نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار شد. اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی، بهداشتی و اجتماعی شامل الهیات، آناتومی، داروسازی، مشاوره توانبخشی، رفاه اجتماعی، بیوتکنولوژی، شهرسازی ، مشاوره خانواده، آمار زیستی، آموزش پزشکی، ادبیات فارسی، در این کارگاه شرکت نمودند.


در روز اول کارگاه، ابتدا خانم دکتر فریده خلج‌آبادی فراهانی، دانشیار موسسه مطالعات جمعیتی کشور، به معرفی مطالعات کیفی و رویکردهای نظری و فلسفی در این زمینه و طراحی انواع مطالعات کیفی پرداختند. سپس آقای دکتر عادل عبدالهی، استادیار موسسه مطالعات جمعیتی کشور، به تشریح روشهای جمع‌آوری داده‌های کیفی (مصاحبه‌ی عمیق و بحث گروهی و مشاهده) پرداختند. در روز دوم کارگاه دکتر نسیبه زنجری، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، به تشریح تحلیل محتوای کیفی پرداختند. سپس مبانی نظری و تحلیل در گراندد تئوری توسط آقای دکتر عبدالهی ارائه شد. در ادامه اعتبار و روایی و تعمیم در مطالعات کیفی و مختصری از تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا ۱۰ توسط دکتر فراهانی ارائه گردید. هریک از بخش‌های مختلف کارگاه، با استفاده از کارِ عملی بصورت گروهی نیز آموزش داده شد و در نهایت جمع بندی و پرسش و پاسخ انجام شد.

 

 

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.