به مناسبت هفته پژوهش، نشست تخصصی «پویایی جمعیت، اشتغال و چالش‌های پیش‌رو» برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، گروه روش‌های آماری و مدل‌سازی جمعیت و گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، در بیستم آذر‌ماه سال ۱۴۰۰، نشست تخصصی با عنوان «پویایی جمعیت، اشتغال و چالش‌های پیشرو» به صورت وبینار برگزار نمودند. دبیری این نشست را سرکار خانم دکتر مهسا سعادتی دانشیار محترم گروه روش‌های آماری و مدل‌سازی جمعیت در مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور بر عهده داشتند.

در اولین سخنرانی این نشست که با عنوان «جمعیت و اشتغال در ایران: دیدگاه سیستمی» توسط سرکار خانم دکتر زهرا کلانتری، استادیار محترم گروه روش‌های آماری و مدل‌سازی جمعیت ارائه گردید، با نگاه سیستمی و کل‌نگر و استفاده از روش پویایی‌شناسی سیستم‌ها، روابط متقابل متغیرهای جمعیتی از جمله ساختار سنی، ازدواج و باروری با متغیرهای اقتصادی مانند نسبت اشتغال و امنیت شغلی، درآمد سرانه داخلی و رفاه، مورد بررسی قرار گرفت.

در دومین سخنرانی این نشست که با عنوان «تعیین­کننده­های امید به آینده شغلی در شهر تهران» توسط سرکار خانم دکتر آرزو باقری مدیر گروه و دانشیار محترم گروه روش‌های آماری و مدل‌سازی جمعیت ارائه شد، امید به آینده شغلی به عنوان یکی از ابعاد امید اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، مطالعه این موضوع با توجه به اینکه منجر به ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی در جامعه می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. نتایج این مطالعه نشان داد که به منظور اشاعه و گسترش امید به آینده در بین شهروندان تهرانی باید از اثرگذاری مثبت متغیرهای تحصیلات و اعتماد سازمانی، بویژه در بین ساکنین مناطق برخوردار، به عنوان فرصتی ارزشمند استفاده کرد.

در سومین سخنرانی این نشست، جناب آقای دکتر عادل عبدالهی مدیر گروه و دانشیار محترم گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی در مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور سخنرانی خود را با عنوان «تحلیل تضاد وظایف شغلی و والدینی در خانواده‌های تهرانی» ارائه نمودند؛ ایشان در ابتدای سخنرانی خود به تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در جوامع رخ می‌دهد و این‌که چگونه این تغییرات منجر به ظهور پدیده‌ تضاد بین وظایف شغلی و وظایف والدینی می‌شود و در ادامه به ابعاد و پیامدهای مختلف عدم سازگاری انتظارات شغلی و خانوادگی اشاره و با ارائه شواهد تجربی به توصیف وضعیت تضاد بین وظایف شغلی و والدینی در داخل و خارج از کشور پرداختند. افزایش حمایت‌های اجتماعی و خانوادگی، ارتقای مهارت‌های شغلی، امکان کنترل و مدیریت وظایف و برنامه‌های شغلی (بویژه در بین کارکنان دولتی) و همچنین ضرورت توجه به تفاوت‌ها و بسترهای فرهنگی و اجتماعی در تدوین سیاست‌های تعادل کار و خانواده از جمله پیشنهادات ارائه شده در این سخنرانی بود. این نشست با پرسش و پاسخ پایان یافت.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.