به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصی جنسیت و بازار کار: ابعاد جمعیت‌شناختی و چالش‌های پیش روی آن برگزار شد

نشست تخصصی جنسیت و بازار کار ، ابعاد جمعیت شناختی و چالش‌های پیش روی آن ، در روز پنجشنبه ۲۵  آذر ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ بصورت وبینار توسط گروه پژوهشی اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی موسسه تحقیقات جمعیت کشور و با همکاری دفتر انجمن جمعیت شناسی ایران در هفته پژوهش و فناوری برگزار شد. دبیر نشست آقای دکتر محمد میرزایی استاد دانشگاه تهران ضمن تبریک هفته پژوهش و ضرورت برگزاری نشست تخصصی در حوزه بازار کار در ابعاد متعدد جامعه شناختی ، اقتصادی و جمعیت شناختی ، ابتدا از آقای دکتر میثم موسایی استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران دعوت کردند تا در خصوص چالش برابری فرصت های اشتغال در بازار کار ایران صحبت کنند. ایشان با رویکرد جامعه شناختی به مسأله نابرابری فرصت های اشتغال در بین دو جنس و پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در مقایسه با سایر کشورها پرداختند. سپس آقای دکتر غلامعلی فرجادی دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در زمینه چشم انداز جمعیت درسن کار و فعال ایران با تأکید بر تفاوت‌های بین دو جنس صحبت کردند و نشان دادند که در افق ۱۴۳۰ تغییرات قابل ملاحظه  و معناداری در نرخ مشارکت اقتصادی زنان رخ خواهد داد. یکی از نتایج پژوهش در حال انجام ایشان افزایش نرخ مشارکت زنان به حدود ۲۷ درصد در سال ۱۴۳۰ بود. در ادامه نشست، دکتر نادر مطیع حق شناس،  استادیار جمعیت شناسی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور به ارائه نتایج مطالعه اخیر خود در زمینه بررسی تفاوت های استانی تغییرات مولفه های بازارکار بر حسب جنس در ایران  طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ پرداختند. یافته‌های مطالعه ایشان نشان داد علیرغم تغییرات نسبی در الگوی مشارکت اقتصادی زنان در مقایسه با مردان در بازار کار ، نرخ بیکاری زنان در استان های کمتر توسعه یافته و مرزی بالاست. شکاف و نابرابری جنسیتی در بازارکار کشور تعدیل نشده است. فراهم کردن زمینه های مشارکت بیشتر زنان در بازار کار از طریق اصلاح نگرش‌های اجتماعی – فرهنگی در محیط‌های کسب و کار، که هم موجبات افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و نیز تقویت سود جمعیتی را به همراه داشته باشد مهمترین توصیه‌های سیاستی مطالعه ایشان بود. پایان این نشست به پرسش و پاسخ اختصاص داشت.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.