به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصی روابط و مناسبات بین نسلی برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصی روابط و مناسبات بین نسلی در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. در ابتدا دبیر نشست، دکتر فاطمه مدیری، دانشیار گروه مطالعات خانواده موسسه تحقیقات جمعیت کشور و معاون پژوهشی این موسسه، ضمن تبریک هفته پژوهش بر رابطه میان پژوهش و سیاست‌گذاری کارآمد تاکید کردند. همچنین در خصوص روابط بین نسلی به عدم انسجام در شاخص‌سازی و تعاریف مفاهیم نسلی، تقلیل نسل به گروه‌های سنی، و عدم توجه به رویدادهای مهم تاریخی در بررسی نسل‌ها، اشاره داشتند.

 اولین سخنران این نشست، آقای دکتر تقی آزادارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران بودند که  سخنان خود را با عنوان کدام نسل؟ کدام جامعه؟ مطرح کردند. ایشان به لزوم بازنگری در مفاهیم نسل و جامعه که عمدتا برگرفته از ادبیات غربی است، و لزوم آسیب‌شناسی ادبیات نسلی تاکید داشتند. به نظر ایشان نسل جوان عامل تغییر نیست بلکه نیروی تغییر است و بازیگری با نسل جوان است. نسل میانی صاحب ایده بوده و همه اتفاقات در نسل میانی در جریان است. نسل کهن صاحب تجربه است.

سخنران دوم این نشست آقای دکتر سید محسن فاطمی فوق دکتری روانشناسی از دانشگاه هاروارد  و دریافت کننده جایزه بین‌المللی Ellen Langer  در Mindfulness بودند که سخنرانی خود را با عنوان پل‌های شکسته ارائه کردند. ایشان در سخنان خود در مقابل منظر مکانیکی، جبری و تطوری نسبت به تعامل نسل‌ها، به نقش سیال هویت در پرتو تعامل‌های درون فردی، اجتماعی و کلان پرداختند. ایشان با تمرکز بر دو مولفه التزام و بحران در تبیین مناسبات بین نسلی و با استفاده از نگاه مربوط به ذهن تجربی، موانع موجود در فضای مناسبات بین نسلی را بررسی نمودند و درون مایه‌های خرد و کلان پل‌های شکسته ارتباطی میان دو نسل موجود در جامعه ایران را مورد بحث قرار دادند.

سخنران سوم این نشست خانم دکتر شیوا پروائی، جامعه­شناس سالمندی، خانواده و جنسیت سخنان خود را با عنوان سالمندان و تعاملات خانوادگی بین­نسلی ارائه کردند. ایشان در این نشست درباره سویه­های پروبلماتیک و نوظهور تعاملات خانوادگی بین­نسلی از نگاه و تحربه­ زیسته سالمندان و تغییر تعاملات خانوادگی بین­نسلی بحث کردند. به اعتقاد ایشان، فراتر از تغییرات نسلی در ارزش­ها، نگرش­ها و سبک­های زندگی و رشد فردیت و پیگیری هویت شخصی و پروژه خود، تحولات اقتصادی در ابعاد مختلف می­تواند بر تعاملات خانوادگی سالمندان تاثیرگذار باشد. نقش نیروهای اجتماعی و ساختاری سطح کلان در شکل تحولات اقتصادی، فقر و پیامدهای نظام اقتصادی تورمی، بی­ثبات و ناامن می­تواند زندگی روزمره سالمندان و تعاملات خانوادگی بین­نسلی را تغییر و تجربه اجتماعی جدیدی را تولید و بازتولید کند. روایت­هایی که ارائه شد نشان داد، در جامعه­ای که اقتصاد بر جامعه سلطه­گری می­کند، تجربه سالمندی و تعاملات خانوادگی می­تواند به امری پرمخاطره و ناامن در زندگی روزمره سالمندان تبدیل شود.

سخنران آخر این نشست دکتر فاطمه مدیری، دانشیار گروه مطالعات خانواده موسسه تحقیقات جمعیت کشور بودند که در خصوص گونه شناسی همبستگی و تضاد در روابط میان نسلی نتیجه مطالعه خود را گزارش دادند.   ایشان با استفاده از روش تحلیل طبقه پنهان به گونه‌شناسی روابط فرزندان بزرگسال و والدین (به تفکیک پدر و مادر) پرداخته‌اند.  نتایج تحقیق نشان داده: الگوی روابط فرزندان بزرگسال با پدر و مادر تقریبا یکسان بوده و ۴ گونه رابطه هماهنگ، رابطه دوگانه، رابطه عاطفی و رابطه ناسازگار شناسایی شده است. این گونه‌ها بر اساس شرایط ساختاری شکل گرفته و متاثر از جنسیت فرزندان بزرگسال، سن فرزندان بزرگسال، تعداد خواهر و برادران، فاصله جغرافیایی و وضعیت زناشویی بوده‌اند. کیفیت رابطه با والدین به طور معناداری در گونه هماهنگ و در گونه عاطفی، بیش از سایر گونه‌ها بوده است. پایان این نشست به پرسش و پاسخ اختصاص داشت.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.