گروه جمعیت و سلامت

ماموريت گروه

گروه جمعيت و سلامت مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت در سال ۱۳۷۷ با مأموريت توسعه و انجام تحقيقات در خصوص نتايج و عواقب سلامتي روندهای جمعيتی شامل باروری، مرگ و مير و مهاجرت در گروه‌های مختلف جمعيتی راه اندازی شد.

اهداف راهبردی گروه

اهداف راهبردی گروه در راستاي ماموریت و چشم انداز مؤسسه عبارتند از:

 • توسعه كمی و كيفی تحقيقات جمعيتی درحوزه سلامت جمعيت در سطح ملی؛
 • توسعه ظرفيت‌ها و توان پژوهشی در انجام تحقيقات با كيفيت در حوزه‌های پژوهشی گروه؛
 • ايجاد و توسعه ظرفيت در جهت جذب منابع مالی تحقيقاتی برون‌سازماني مرتبط با حوزه‌های گروه؛
 • توسعه و گسترش همكاری تحقيقاتی و آموزشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتی خارج و داخل كشور.

حوزه‌های تحقيقاتی گروه

 • جوانان و نوجوانان و خانواده‌ها
 • باروری و سلامت باروری و جنسی
 • سلامت، مرگ و مير و طول عمر
 • نابرابری در بقا و سلامت

نهادها و سازمانهای همكار بيرونی

 • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی
 • مؤسسه ملی تحقيقات سلامت
 • سازمان بهزيستی تهران
 • وزارت ورزش و جوانان
 • تامين اجتماعی
 • وزارت آموزش و پرورش

اعضای گروه

دكتر رضا كيانی

دكتر فريده خلج‌آبادی فراهانی