حضور و ارائه مقاله عضو هیات علمی و کارشناس پژوهشی موسسه در همایش منطقه ای توسعه پایدار و بهره وری

همایش منطقه ای توسعه پایدار و بهره وری در یازدهم آبان ماه ۱۳۹۶ در تالار اجتماعات دانشگاه پیام نور شهرستان اهر، استان آذربایجان شرقی برگزار شد. در این کنفرانس که جمعی از صاحبنظران، نمایندگانی از سازمانهای دولتی، کارشناسان و دانشجویان حضور داشتند، به ابعاد مختلف توسعه پایدار و بهره وری پرداخته شد. در این همایش دو مقاله توسط آقای نادر حق شناس، عضو هیات علمی موسسه و یک مقاله توسط آقای قربان حسینی، کارشناس پژوهشی گروه مهاجرت داخلی و شهرنشینی موسسه ارائه گردید. آقای حق شناس به وضعیت اقتصادی زنان و نقش آنها در فرصت جمعیتی در ایران پرداخت و چالشها و الزامات سیاستی برای افزایش مشارکت زنان در بازار کار ایران را مورد بحث قرار داد. وی اظهار داشت که در سالهای اخیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش یافته و از ۱۲.۶ درصد در سال۱۳۸۵ به ۱۴.۹ درصد درسال ۱۳۹۴ رسیده است. با این حال مشارکت زنان در بازارکار همچنان با چالشهای اساسی از جمله عدم فرصت و امکانات برابر با مردان در یافتن شغل، سطح دستمزد پایین تر نسبت به مردان و میزان بیکاری زنان به ویژه در سطوح آموزش عالی و مواجه است. همچنین آقای قربان حسینی نیز مقاله ای با عنوان نقش زمینه های اجتماعی در توسعه پایدار روستایی با تاکید بر گرایش به سرمایه گذاری جوانان روستایی ارائه نمودند.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.