اولین جلسه از دوره آموزشی ” حکمرانی، ‌خط‌مشی‌گذاری و خط‌مشی پژوهی” در موسسه برگزار شد

موسسه تحقیقات جمعیت کشور درچارچوب مأموریت ارتقاء کارآمدی درحوزه سیاستگذاری جمعیت و نقش آفرینی واقعی، اهداف و جهت‌گیری‌های راهبردی و تقویت ظرفیت‌‌های سیاست‌پژوهی موسسه، دوره آموزشی اول با عنوان حکمرانی، ‌خط‌مشی‌گذاری و خط‌مشی پژوهی را روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ ساعت ۱۰ تا ۱۲ توسط آقای دکتر حسین علی پور، ‌استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مدرس دوره، و با حضور و مشارکت اعضاء هیأت علمی در سالن کنفرانس موسسه برگزار کرد. در این دوره آقای دکتر فیروز رازنهان معاون محترم پژوهشی و فناوری موسسه ضمن خیر مقدم، بر ضرورت و اهمیت انجام سیاست پژوهی در حوزه مطالعات جمعیتی با توجه به نقش حاکمیتی آن توسط اعضای هیأت علمی در گروه های پژوهشی تأکید کردند. سپس آقای دکتر علیپور به زمینه های شکل گیری تاریخی بحث حکمرانی، خط مشی گذاری و خط مشی پژوهی از دهه ۱۹۶۰ میلادی اشاره داشتند. ایشان حکمرانی را فضای رابطه بین دولت و جامعه بیان کرده و نقش آفرینی سازمان ها و نهادها را برای حل مسائل اجتماعی و مشکلات عمومی و به ویژه جمعیتی و تصمیم گیری عمومی در این موارد را مؤثر دانستند. خط استدلال بحث ایشان بر چگونگی پیوند علم و مسائل اجتماعی متمرکز بود.

 به دنبال تحولات گسترده در جهان بعد از جنگ جهانی دوم، نگاه به علم ، نگاه به حکومت، نگاه به دولت تفییر یافته است. دراین فضا، بازیگران مختلف و ترجیحات گوناگونی ظهور پیدا کرد. در فضای آکادمیک، تلاش شد فضای جدیدی در حوزه ها و رشته های مختلف دانشگاهی همچون مدیریت ایجادشد. مجموعه ای از تحولات کلان درسطح جهان بدون تأثیر نبوده است. گسترش ارتباطات و فناوری های جدید اطلاعاتی باعث شد رقابت هایی را در سطح جهانی ایجاد شود.

ایشان مغهوم خط مشی را معادلPolicy  در نظر می گیرند. خط مشی، مهمترین کنش جمعی در یک موقعیت جمعی شکل می گیرد. فهم مسائل و مشکلات جامعه در یک فضای عمومی حائز اهمیت است. خط مشی فضای پیچیده و مملو از حضور قدرت و رقابت های ایدئولوژیکی و بارگذاری ارزش های مختلف است.

خط مشی گذاری، نوعی تصمیم گیری و کنش در موقعیت جمعی است. خط مشی گذاری انواع مختلفی دارد. خط مشی پژوهی دراین فضا، دانش معتبر را به مشکلات پیوند می دهد و سعی می کند راهکاری برای حل آنها ارائه دهد. به نوعی خط مشی پژوهی، ساماندهی در نحوه شکل گیری مسائل عمومی نقش آفرین است. سپس‌ همکاران اعضاء هیأت علمی به تحلیل مسائل و سیاست های جمعیتی کشور پرداختند. چرخش سیاست عمومی در حوزه جمعیت به عنوان یک گفتمان حاکمیتی در کشور با رویکردها و فضاهای متفاوت سیاستی همراه و تجربه شده است. جلسه با بحث و تبادل نظر بین اعضاء تداوم و به پایان رسید.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.