سومین جلسه از دوره آموزشی “حکمرانی، ‌خط‌مشی‌گذاری و خط‌مشی پژوهی” در موسسه برگزار شد

موسسه تحقیقات جمعیت کشور درچارچوب مأموریت ارتقاء کارآمدی درحوزه سیاستگذاری جمعیت و نقش آفرینی واقعی، اهداف و جهت‌گیری‌های راهبردی و تقویت ظرفیت‌‌های سیاست‌پژوهی موسسه، سومین نشست آموزشی با عنوان «حکمرانی، ‌خط‌ مشی‌گذاری وخط ‌مشی پژوهی» را روز سه شنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه ساعت ۹ تا ۱۲ با حضور آقای دکتر فرج اله رهنورد، استاد تمام و عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مدرس دوره و با مشارکت اعضای هیأت علمی در سالن کنفرانس موسسه برگزار نمود. در این دوره آقای دکتر فیروز رازنهان، معاون پژوهشی و فناوری موسسه، ضمن خیر مقدم، بر ضرورت و اهمیت سیاست پژوهی در حوزه مطالعات جمعیتی با توجه به نقش حاکمیتی موسسه و توانمندسازی آن توسط اعضای هیأت علمی و گروه های پژوهشی در این حوزه تأکید کردند. و اینکه تحلیل مسائل موجود و ناظر به آینده در حوزه جمعیت، درخلاء اتفاق نمی افتند و خط مشی ها همیشه وجود داشته و خواهند داشت. همچنین بر نقش راهگشای بهره گیری هوشمندانه و عالمانه از تجربیات ملی و جهانی، مطالعات تطبیقی و … در این حوزه اشاره نمودند.

در ادامه جلسه آقای دکتر رهنورد ضمن مروری بر مباحث قبلی، به دو نمونه گزارش سیاست پژوهشی در زمینه آینده نگری اقتصاد کلان ایران (۹۹-۱۳۹۵) و چالش ها و راهکارهای کارآیی نظام معاملات دولتی در مسیر رشد اقتصادی، بر مساله یابی و مدیریت مسائل اشاره کردند. ایشان ضمن تعریف مسئله، اختلاف بین آنچه باید اتفاق بیافتد و آنچه که اتفاق افتاده است، تصریح کردند مسئله عمومی باید جنبه عمومی داشته باشد. مسئله عمومی غالبا­ از جنس مباحث راهبردی هستند. سپس به تعدادی از روش های مسئله یابی همچون شنود انتقادی، تحلیل روندها (تحلیل کلان روندهای محیطی)، تحلیل لایه علّی، آسیب شناسی سیستم و مدل سیستم های مانا (شامل زیر نظام هویت یا خط مشی، هوشمندی یا توسعه، انسجام، هماهنگی و اجرایی) اشاره کردند. ایشان ضمن تمایز مفهومی مسئله از چالش، معضل، تنگنا، نگرانی، مقوله و گرفتاری بر ضرورت شناخت فضاهای مسائل، فرصت ها و راهکارها اشاره داشتند. همچنین چرخه حیات مسائل عمومی که شامل تغییر انتظارات عمومی، چانه زنی سیاسی و تدوین قانون است مطرح و در نهایت اولویت بندی مسائل و دستور گذاری تشریح شد. هزینه های ناشی از مسئله، دردسترس بودن راهکار، تأثیر مسئله، در دسترس بودن منابع برای حل مسئله (زمان، منابع مالی، تجهیزات و نیروی انسانی)، فوریت حل مسئله و اندازه مسئله (تعداد افرادی که از آن تأثیر می پذیرند) بعنوان معیارهای اولویت بندی مسائل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. جلسه با بحث و تبادل نظر بین اعضا جمعبندی و به پایان رسید.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.