در این گزارش به بررسی شاخص های اجرا و ارزیابی ماده ۳۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخته شده است

نتایج پیمایشهای ملی نشان میدهند در سالهای اخیر تمایل جوانها به ازدواج و تشکیل خانواده با روند کاهشی همراه بوده و در موضوع فرزند آوری نیز، ایرانیان “نگرانی از آینده فرزند” و “مسئولیت تربیت فرزند” را به عنوان دو دلیل نخست انصراف از داشتن فرزند ذکر کرده اند . کنکاش در دو موضوع ازدواج و فرزند آوری حاکی از پررنگ بودن و اهمیت شیوه نگرش مردم به تشکیل خانواده و داشتن فرزند است…

https://nipr.ac.ir/wp-content/uploads/2022/08/شاخص-های-اجرا-و-ارزیابی.pdf

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.