شرکت و ارائه مقاله خانم دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد در کنفرانس بین المللی انجمن جمعیت شناسی اروپا

چهاردهمین کنفرانس بین المللی اروپا در روزهای ۶ تا ۹ ژوئن ( ۱۶ تا ۱۹ خرداد) ۲۰۱۸ در دانشگاه وریج بلژیک برگزار گردید. موضوع اصلی کنفرانس جمعیت، تنوع و نابرابری بود. تنوع قومیتها، سنتها، زبان و ویژگیهای فرهنگی گذشته، حال و آینده جوامع را توصیف می کند. نتایج کلی این کنفرانس نشان داد تنوع در جنبه های مختلف زندگی از جمله شکلهای مختلف تشکیل خانواده، فرزندآوری، چرخه زندگی و الگوهای سالخوردگی، ظاهر شده است و نابرابری ذات تنوع و یک پدیده عمومی در جهان در حال تغییر است. نابرابری فقط به معنای مختلف بودن نیست بلکه نابرابری در درمان، نابرابری در دسترسی به منابع و ثروت، حقوق نابرابر و .. است و اینها چالش اساسی جوامع مدرن می باشند. مهاجرتهای بین المللی تغییر ساختار جمعیت و تفاوتهای جوامع را شتاب بخشیده است. تفاوتها و نابرابریها بین گروههای مختلف بر رفتارهای جمعیتی و شرایط سلامت و بهداشت افراد تاثیر گذاشته است.

در این کنفرانس چهار روزه ۱۲۱ پانل تخصصی در محورهای نیات و رفتارهای باروری، چرخه زندگی، سلامت و مرگ و میر، مهاجرتهای بین المللی و پناهندگی، داده ها و روشهای جمعیت شناسی، بازار کار و سرمایه انسانی، جمعیت و محیط زیست و سیاستهای جمعیتی برگزار گردید که در هر پانل چهار مقاله ارائه شد. خانم دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد عضو هیات علمی موسسه نیز در این کنفرانس مقاله ای پیرامون ترجیح جنسیتی و نقش آن در نیات باروری در بستر باروری پایین را ارائه نمودند.

گفتنی است کنفرانس بعدی انجمن جمعیت شناسی اروپا در تاریخ ۲۷-۲۴ ژوئن ۲۰۲۰ در شهر پادووا در کشور ایتالیا برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.