طرحهای درون سازمانی ۱۳۸۸ – ۱۳۸۵

نام و نام خانوادگی عنوان طرح
آقا، هما (۱۳۸۸) محاسبه جدول عمر کامل استان‌های ایران به تفکیک نقاط شهری و روستائی و تعیین اثر علت‌های مرگ و میر در امید به زندگی در استان‌های کشور
امیری، امیرمحمد (۱۳۸۸) میزان ادغام اجتماعی- اقتصادی مهاجران افغان در جامعه ایران و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی مهاجران ساکن شهر تهران)
طاهریان‌فرد، طیبه ( ۱۳۸۸) بانک تحقیقات باروری در ایران
فرجادی، غلامعلی(۱۳۸۸) آموزش عالی و بازار کار
کوششی، مجید (۱۳۸۸) تهیه بانک پایان‌نامه‌ها در حوزه مرگ و میر
مشفق، محمود (۱۳۸۸) بررسی روند تحولات مهاجرت‌های داخلی و شهرنشینی در ایران طی دوره زمانی (۱۳۸۵- ۱۳۵۵)
انتظاری، اردشیر (۱۳۸۷) جمعیت و فرهنگ
رضایی، رحیم ( ۱۳۸۷) تعیین حوزه نفوذ کلان‌شهر تهران
رضایی، مهدی (۱۳۸۷) سنت، نوسازی و خانواده در میان ایلات منگور و کورگ شهرستان مهاباد
شجاعی، جواد (۱۳۸۷) نظرسنجی در مورد اوقات فراغت جوانان
شجاعی، جواد (۱۳۸۷) نظرسنجی در مورد وضعیت اجتماعی اقتصادی نخبگان
علی‌حسینی، جمیله ( ۱۳۸۷) تأثیر مهاجرت کاری مردان به کشورهای حوزه خلیج فارس بر وضعیت همسران آنها
مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه (۱۳۸۷) کیفیت‌بخشی به برنامه‌های سیزده‌گانه سند فرابخشی امور جوانان (ازدواج، اوقات فراغت، هویت و مسکن و بقیه برنامه‌های سند ساماندهی امور جوانان)
مطیع‌حق‌شناس، نادر( ۱۳۸۷) بررسی سطح و روند انتقال سنی جمعیت و نتایج سیاستی مرتبط با آن در کشورهای عضو اکو، وضع موجود و افق آینده.
مطیع‌حق‌شناس، نادر( ۱۳۸۷) پیامدهای جمعیتی تغییر ساختار سنی جمعیت در کشورهای عضو همکاری‌های اقتصادی (اکو)
انتظاری، اردشیر(۱۳۸۶) ارزیابی و شناسایی روند آرای مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری
صالحی، ناهید( ۱۳۸۶) بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری زنان
طبیبیان، محمد( ۱۳۸۶) تهیه اطلاعات جغرافیایی کشور به تفکیک شهرستان
کاظمی‌پور، شهلا (۱۳۸۶) ارزیابی نتایج سرشماری ۱۳۸۵ از طریق آمارهای ثبتی سازمان ثبت احوال، آمارگیر‌ی‌های نمونه‌ای و نتایج سرشماری‌های قبلی
کاظمی‌پور، شهلا (۱۳۸۶) تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج سرشماری ۱۳۸۵ در زمینه موضوعات جمعیتی مربوط به جوانان و مقایسه تطبیقی آن با سرشماری‌های قبلی
کاظمی‌پور، شهلا (۱۳۸۶) نقد و ارزیابی سیاست‌های اشتغال و بیکاری
انتظاری، اردشیر(۱۳۸۵) طرح راهبردی تحول علم و فناوری «عوامل و موانع فرهنگی اجتماعی رشد علم و فناوری»
توکل، محمد (۱۳۸۵) احیاء و بازسازی مناطق محروم شهری (بافت‌های فرسوده) مرور و تحلیل بر مطالعات و طرح‌های احیاء و بازسازی مناطق محروم شهری
توکل، محمد (۱۳۸۵) مدیریت منسجم ساحلی منطقه مازندران: رامسر مدیریت منسجم ساحلی و برنامه‌ریزی جمعیتی شهری و حیاتی برای دریای خزر در منطقه مازندران
طاهریان‌فرد، طیبه ( ۱۳۸۵) بررسی تعیین‌کننده‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تمایل به سزارین
علی‌حسینی، جمیله( ۱۳۸۵) بررسی عوامل جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر ناامنی غذایی: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در منطقه ۲۰ تهران (پایان‌نامه حمایت مالی)
کاظمی‌پور، شهلا (۱۳۸۵) روند توسعه کلان‌شهرها در ایران و آثار و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن
کاظمی‌پور، شهلا (۱۳۸۵) مطالعه جامع ویژگی‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی کلان‌شهر تهران
مشفق، محمود( ۱۳۸۵) بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی و جمعیتی گروه‌های مهاجر کارگران شهر تهران
مشفق، محمود( ۱۳۸۵) بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی کلونی‌های مهاجرتی شهر تهران
مطیع‌حق‌شناس، نادر( ۱۳۸۵) مطالعه تطبیقی شیوه‌های ارزیابی سرشماری‌های ایران و سایر کشورهای جهان: مدل کاربردی برای سرشماری‌ ۱۳۸۵ ایران
مهریار، امیر هوشنگ (۱۳۸۵) بررسی ابعاد سالخوردگی جمعیت در ایران: زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی آن
Start typing to see posts you are looking for.