طرحهای پژوهشی۱۳۹۷

لیست طرحهای۹۷

نام و نام خانوادگی
عنوان طرح
خلج آبادی فراهانی، فریده (۱۳۹۷ ) معنای ازدواج و رفتارهای جنسی قبل از ازدواج، آزمون یک مدل نظری در دختران دانشجو در تهران، سال ۱۳۹۷
رستمعلی زاده، ولی اله(۱۳۹۷) تحلیل وضعیت توسعه پایدار روستایی- شهری شهرستان‌های مرزی کشور
سعادتی، مهسا(۱۳۹۷) تحلیل فواصل موالید با استفاده از مدل‌های سابقه رخداد وقایع
حق شناس، نادر (۱۳۹۷) عوامل مؤثر بر تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان آموزش عالی در ایران
باقری، آرزو(۱۳۹۷) کاربرد درخت بقا در مطالعات جمعیتی و پزشکی
رستمعلی زاده، ولی اله (۱۳۹۷) تدوین سند جامع و ملی توسعه مناطق مرزی روستایی بر اساس ملاحظات منطقه‌ای
رشوند، مرجان(۱۳۹۷) متمایز‌کننده‌های وضعیت ازدواج در میان زنان شهر تهران(پایان‌نامه دکترا)
ساسانی پور، محمد(۱۳۹۷) تفاوت­های جنسیتی مرگ‌ومیر در ایران: تحلیل روند، الگوها و علل (پایان‌نامه دکترا)
شهبازین، سعیده(۱۳۹۷) مهاجرت داخلی در ایران: نقش مهاجرت داخلی بر بازتوزیع جمعیت در سطح شهرستان سال­های ۱۳۹۵- ۱۳۷۵(پایان‌نامه دکترا)
بگی، میلاد(۱۳۹۷) پویایی خانوار در ایران: عوامل تعیین‎کننده تغییرات در ترتیبات زندگی افراد، ساختار و بُعد خانوار در سه دهه‌ی اخیر(پایان‌نامه دکترا)
سعادتی، مهسا(۱۳۹۷) کاربرد تحلیل بقا با حضور مخاطرات رقیب در مطالعات جمعیتی و پزشکی( در حال اجرا)
عباسی شوازی، محمدجلال، رازقی نصرآباد، حجیه بی بی (۱۳۹۷) بررسی تحولات باروری در ایران( در حال اجرا)
عباسی شوازی، محمدجلال (۱۳۹۷) پیش­‌بینی چندحالتی و چندناحیه­ای سرمایه انسانی در ایران( در حال اجرا)
باقری، آرزو(۱۳۹۷) کاربرد جنگل تصادفی بقا در تحلیل فاصله ازدواج تا فرزندآوری( در حال اجرا)
رازقی نصرآباد، حجیه بی بی (۱۳۹۷) تقسیم کار جنسیتی و احتمال وقوع تولد دوم در شهر تهران( در حال اجرا)
عبدالهی، عادل(۱۳۹۷) بررسی عوامل جمعیتی و اقتصادی‌- اجتماعی مؤثر بر امید به آینده در شهر تهران( در حال اجرا)
کاظمی، حمید، اردبیلی، مریم و میرزایی، محمد(۱۳۹۷) آینده‌پژوهی سیاست‌های جمعیتی: طراحی چارچوب خط‌مشی‌گذاری آینده‌نگارانه جمعیت در ایران( در حال اجرا)
مدیری، فاطمه (۱۳۹۷) بررسی روابط فرزندان بزرگسال با والدین: تماس، حمایت و تعهد( در حال اجرا)
کلانتری، سیده زهرا (۱۳۹۷) آینده ­پژوهی چالش­های اجتماعی جوانان یزد در افق زمانی ده ساله( در حال اجرا)
Start typing to see posts you are looking for.