طرح های درون سازمانی – سال ۱۳۹۸

ردیف

عنوان طرح

مجری

۱

کاربرد جنگل تصادفی بقا در تحلیل فاصله ازدواج تا فرزندآوری دکتر آرزو باقری

۲

ررسی رابطه نگرش و تقسیم کار جنسیتی با فاصله تولد اولین فرزند تا دومین فرزند در شهر تهران دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد

۳

بررسی عوامل جمعیتی و اقتصادی‌- اجتماعی مؤثر بر امید به آینده در شهر تهران دکتر عادل عبدالهی

۴

بررسی روابط فرزندان بزرگسال با والدین: تماس، حمایت و تعهد دکتر فاطمه مدیری

۵

درک از خطر و معلومات اچ آی. وی و بیماری­های مقاربتی و تعیین­کننده­های آن در دختران دانشجو در تهران دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.