معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مؤسسه، عهده‌دار سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اداره و هدایت فعالیت‌های مربوط به امور مالی و بودجه، اداری و پشتیبانی، مدیریت منابع انسانی و طرح و برنامه در راستای سیاست‌های کلان و اهداف راهبردی و برنامه اقدام مؤسسه می‌باشد. ارتقای بهره وری و کارآمدی نیروی انسانی، برقراری انضباط اداری و مالی، پشتیبانی و تسهیل فرایندهای اداری و مالی و کمک به جذب منابع مالی از ماموریتهای این معاونت است.

ایمان کفایی مهر

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

i.kafaeimehr@nipr.ac.ir