مقدمه

    جمعیت و پویایی آن آثار و پیامدهای متعدد و مهمی برای هر کشور یا منطقه به‌دنبال دارد که مستلزم برنامه‏ ریزی و سیاست‌ گذاری است. بدون شناخت عمیق و تخصصی تحولات جمعیتی و ویژگی‌ها و ساختار آن، تدوین سیاست ‌های جمعیتی مؤثر و پایدار نیز میسر نیست. از این‌رو، جمعیت‏ شناسان و محققین جمعیتی نقش عمده‏ای در انجام تحقیقات و پژوهش‏ های هدف‌ دار علمی، مسأله ‌محور و کاربردی جمعیتی دارند. ایجاد و توسعه بستر پژوهشی و نهادینه کردن تحقیقات جمعیتی می‏تواند زمینه‏ای برای جذب محققین و پژوهشگران جمعیتی به‌منظور انجام تحقیقات و همکاری‏های پژوهشی فراهم نماید و امکان انتقال نتایج پژوهشی به سیاست‌های جمعیتی در کشور را تسهیل نماید.

پیشینه و ماموریت

    در پاسخ به نیازهای پژوهشی كشور و منطقه در زمينه مسايل و مباحث تخصصی جمعيت، مركز مطالعات و پژوهش‌های جمعيتی آسيا و اقيانوسيه به‌عنوان یکی از مراکز پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در سال ۱۳۷۷ پا به عرصه نهاد که تا به ‌حال تحقیقات جمعیتی متعدد و ارزشمندی به کشور و جامعه علمی عرضه نموده است. این مرکز در سال ۱۳۹۲ به مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و در سال ۱۴۰۰ به موسسه تحقیقات جمعیت کشور ، تبدیل و تغییر نام یافت.

تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت می‌تواند نقش مهمی در تحولات و تغییرات کمی-کیفی جمعیت ایفا می‌‌کند. در همین رابطه، نتایج مطالعات صورت گرفته پیرامون چالش‌های نظام سیاست‌گذاری در ایران بیان‌گر آن است که عدم اجماع و انسجام فکری، فقدان مدیریت یکپارچه، سیاست‌گذاری کوتاه مدت و حاکمیت رویکرد مُسَکّن سیاستی از مهم‌ترین مشکلات و کاستی‌های نظام سیاست‌گذاری هستند. در رابطه با مقوله جمعیت نیز، تأخیر و تعلل در سیاست‌گذاری‌های درست و بهنگام را می‌توان به کاستی‌های مذکور افزود. شاید مهمترین ادله برای نشان دادن ضعیف بودن وضعیت تصمیم‌سازی در حوزه جمعیت اشاره به این نکته است که سیاست‌های کلی جمعیت  توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ابلاغ شد، در حالی‌که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ۷ سال پس از آن در سال ۱۴۰۰ تصویب شد. در شرایط کنونی کمک به تصمیم‌سازی درست و بهنگام، بویژه دستیابی به اجماع و انسجام در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. به همین منوال، دستیابی به اجماع و انسجام مورد نظر مستلزم شکل‌گیری اندیشه واحد در خصوص مسأله بودگی جمعیت و راهکارهای سیاستی آن در بین نقش‌آفرینان و راهبران علمی و اجرایی است. براین اساس، در این برهه زمانی و با توجه به وضعیت فعلی جمعیت و سناریوهای پیش‌روی آن، مأموریت اصلی مؤسسه « اندیشه‌سازی در راستای ارتقای کارآمدی سیاست‌گذاری جوانی جمعیت» تعریف شده است.

چشم انداز

چشم‌انداز و نقطه مطلوبی که مؤسسه درصدد دستیابی به آن است « نهادینه شدن اندیشه جوانی جمعیت و نقشه راه تحقق آن» در بین نقش‌آفرینان و راهبران علمی و اجرایی مرتبط با حوزه جمعیت است. بدین معنا که مفهوم جوانی جمعیت در ابعاد کمی و کیفی آن در پارادایم فکری سیاست‌گذاران و نقش‌آفرینان مرتبط با جمعیت ساری و جاری باشد و در تصمیم‌گیری‌ها، ابعاد مختلف جوانی جمعیت و راهکارهای تحقق آن مورد توجه و تأکید قرار گیرد. بنابراین با پذیرش و نهادینه شدن ارزش‌ها و الزامات ناظر بر اندیشه جوانی جمعیت در بین کنشگران و ذینفعان حوزه جمعیت است که زمینه‌های محقق شدن سیاست‌های ابلاغی جمعیت توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین مفاد مندرج در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده فراهم می‌شود.