نام موسسه مطالعات و مدیریرت جامع و تخصصی جمعیت کشور به موسسه تحقیقات جمعیت کشور تغییر یافت

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه شماره ۹۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ با درخواست تغییرنام موسسه موافقت بعمل آورد و نام موسسه از «موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور» به «موسسه تحقیقات جمعیت کشور» تغییر یافت. تغییر نام موسسه توسط معاون پژوهشی وزارت علوم و رئیس کمیسیون پژوهشی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی طی نامه شماره ۳/۱۸/۲۷۵۶۱۴مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ابلاغ گردید.
روابط عمومی موسسه تحقیقات جمعیت کشور

 

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.