نمونه‌گیری پاسخگومحور: تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارRDSAT

کتاب نمونه‌گیری پاسخگومحور: تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارRDSAT   اثری ارزشمند از خانم‌ها دکتر مهسا سعادتی و دکتر آرزو باقری، اعضای هیأت علمی مؤسسه، است. این کتاب به‌دنبال چاپ کتاب اول «نمونه‌گیری پاسخگومحور: معرفی، مدیریت و اجرا»، دومین منبع فارسی در زمینه نمونه‌گیری در جمعیت‌های پنهان می‌باشد. کتاب ضمن معرفی مدل‌ها و برآوردهای نمونه‌گیری پاسخگومحور، به روش‌های تحلیل داده‌ها و تفسیر خروجی‌های آن با استفاده از نرم‌افزار RDSAT می‌پردازد. این کتاب که توسط انتشارات مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور چاپ و منتشر شده در روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ با حضور مؤلفین، اساتید برجسته در حوزه نمونه‌گیری (دکتر فرهاد مهران و دکتر سقراط فقیه‌زاده)، اعضای هیأت علمی و کارشناسان مؤسسه، برخی مدیران و کارشناسان مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، پژوهشگران و دانشجویان جمعیت‌شناسی و آمار در مؤسسه رونمایی شد.

 

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.