همایش بین‌المللی مهاجرت: الگوها، پیامدها و سیاست‌ها

در راستای فراهم‌سازی بستر مناسب برای تدوین راهکارها و سیاست‌های مناسب مرتبط با مهاجرت در برنامه‌ی ششم توسعه، با توجه بهسیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه‌ی مهاجرت و بازتوزیع جمعیت، پژوهشکده‌ی آمار با همکاری مرکز آمار ایران، انجمنجمعیت‌شناسی ایران، موسسه‌ی مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌هاو دستگاه‌های مرتبط برآن است تا «همایش بین‌المللی مهاجرت: الگوها، پیامدها و سیاست‌ها» را در روزهای ۵ و ۶ آبان ۱۳۹۴ برگزار ‌نماید.

این همایش در چهار محور  سازماندهی شده استآخرین مهلت ارسال متن کامل مقاله اوّل مرداد ماه ۱۳۹۴ می‌باشد. علاقه‌مندان به شرکت در اینکنفرانس می‌توانند مقاله‌های خود را از طریق تارنمای کنفرانس به نشانیhttp://icom.srtc.ac.ir  ارسال کنند.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.