کارگاه تخصصی اقتصادسنجی مقدماتی با استفاده از نرم افزار E-Views برگزار شد

کارگاه تخصصی اقتصادسنجی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار E-Views در تاریخ‌های ۱۷ و ۱۸ آذرماه به مدت ۸ ساعت، با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور و دانشجویان مقاطع دکتری و ارشد رشته علوم اقتصادی، توسط موسسه تحقیقات جمعیت کشور برگزار گردید. مدرس کارگاه خانم دکتر ملیحه حدادمقدم دانش‌آموخته رشته اقتصاد دانشگاه تهران و استادیار گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی موسسه بودند که به تدریس محورهای کارگاه پرداختند که عبارت بود از: مقدمه ای بر نرم افزار و کاربرد آن در اقتصادسنجی، ورود به نرم افزار و معرفی انواع داده‌ها، ساخت انواع داده‌ها و تبدیل آن‌ها، تحلیل اکتشافی، رگرسیون خطی و بررسی فروض کلاسیک رگرسیون. پایان این کارگاه به پرسش و پاسخ اختصاص داشت.

Start typing to see posts you are looking for.